Novice - Upravljanje stavb

novica

MOP je podalo pojasnila glede stroškov vgradnje merilnikov toplote

MOP je podalo pojasnila glede stroškov vgradnje merilnikov toplote
Objavljeno dne 22.11.2010
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo dodatna pojasnila, ki se nanašajo na vgradnjo in vplačilo stroškov vgradnje individualnih  merilnih naprav, v povezavi z določbami Energetskega zakona. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je uvedel obvezni obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli na osnovi dejanske porabe. Stroški za ogrevanje in toplo vodo se obračunavajo v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote, določene na osnovi merilnih naprav, ki omogočajo indikacijo porabe toplote posameznega dela stavbe. Rok za uvedbo meritev, delitve in obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi je 1.10. 2011.

Stanovanjski zakon v 25. členu določa, da se etažni lastniki o vgradnji dodatnih delilnikov, merilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo posredno določanje deležev za porabljeno toploto, toplo in hladno vodo, odločajo s soglasjem več kot 50 % glede na solastniške deleže. Merilni sistem sestoji iz merilnika toplotne energije oziroma merilnika porabe goriva, na osnovi katerega se določi poraba toplote oziroma goriva stavbe in s tem celotni stroški za toploto stavbe. Poleg tega merilnika so sestavni del merilnega sistema ti. delilniki stroškov toplote, ki so lahko nameščeni na grelnih telesih ali pa so to merilniki toplotne energije v posameznih delih stavbe. V obeh primerih so delilniki naprave za indikacijo ali merjenje dejanske porabe toplote, ki omogočajo določitev deležev stroškov za ogrevanje in za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. Za določitev deleža teh stroškov posameznega dela stavbe so potrebni odčitki z delilnikov vseh posameznih delov stavbe, v katerih so delilniki vgrajeni. Iz navedenega sledi, da se celotni merilni sistem, na katerem sloni delitev in obračun stroškov za to enoto lahko smatra kot naprava oziroma oprema, ki je namenjena skupni rabi, in se zato lahko, šteje kot skupni del stavbe.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog