Vprašanja - Upravljanje stavbKako poteka postopek izbire upravnika?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali postopek izbire upravnika teče po pravilih upravnega postopka (sklep etažnih lastnikov ali podpisovanje listine) ali po kakšnih drugih postopkih? Ali je upravna inšpekcija pristojna za nadzor in preveritev postopka izbire upravnika ali ne? Ali upravna inšpekcija lahko potrdi, če je postopek potekal pravilno ali ne in ali lahko (in kako) ukrepa, če predhodno ugotovi, da postopek izbire ni potekal pravilno? Prav tako me zanima, kako se določi nadzorni odbor, ali je to upravni postopek? Kaj lahko naredim, če nadzorni odbor ni pravilno izvoljen? Kdo presoja ali nadzorni odbor ravna zakonito? V primeru, da so v zvezi s postavitvijo ali delom nadzornega odbora nepravilnosti, kdo je pristojen, da jih obravnava, ugotavlja in na podlagi njih ukrepa zoper člane? Zanima me tudi, ali imajo upravniki kakšno združenje, zbornico ali kaj podobnega? 

(p)


ODGOVOR:

Upravni postopek je uporabljen povsod, kjer to določa zakon, poleg tega pa gre pri tem postopku za odločanje glede pravic, obveznosti ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank na področju upravnega prava, kjer je vedno prisoten javni interes.

Pri postopku izbire upravnika in drugih ogranov iz Stanovanjskega zakona (SZ) se uporablja postopke, ki je predviden v SZ, presojo zakonitosti postopkov izbire in njihovih postopanj pa lahko sankcionira redno civilno sodišče in razsoja v pravdnem ali nepravdnem postopku, odvisno od vrste zahtevka.

Upravniki se lahko združujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Samo delo upravnika pa v skladu s SZ inšpicira Stanovanjska inšpekcija.

 

13.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog