Vprašanja - Upravljanje stavbV kakšnih rokih mora upravnik sporočati etažnim lastnikom o delu na bloku?

VPRAŠANJE:

Zanima me, koliko dni prej je upravnik bloka dolžan sporočiti stanovalcem o delu na bloku? Namreč, medtem ko smo bili na počitnicah, so v bloku barvali balkone in ker tega nismo vedeli, nismo mogli iz balkona odmakniti vseh nosilcev za rože in tegelcev. Delavci so to sami odšravfali dol in nikoli vrnili na prvotno mesto (so pustili kar na tleh za blokom). Ker sem sedaj zahtevala od upravnika naj vse nosilce in teglce pospravi na prvotno mesto ali pa plača stroške, če bi to morali storiti sami, mi je delavka zabrusila, da je dovolj zgodaj dala obvestilo (4 dni pred beljenjem) in da je to moj problem, če tega nisem opazila (seveda sem bila takrat že na morju). Kaj lahko storim?

(Kata)


ODGOVOR:

Noben zakon ali predpis ne določa specifično, koliko dni prej bi vas moral upravnik obvestiti o izvedbo nameravanih vzdrževalnih del.

Sklepamo, da gre v danem primeru za vzdrževalna dela, za katera se je upravnik dogovoril z izvajalci sam, zato za njihovo izbiro in izvedbo (vključno s vzpostavitvijo v prejšnje stanje) tudi odgovarja.

Ali je 4 dni primeren rok za obveščanje etažnih lastnikov, je stvar argumentacije, vendar menimo, da kar na pamet postavljen rok 4 dni nikakor ne bi zdržal ob dejstvu, da so dela potekala v času dopustov. Upravnik mora namreč etažne lastnike primerno obvestiti. Prav tako pa je v času kolektivnih in pričakovanih dopustov pričakovati, da etažnih lastnikov v teh terminih ni doma in tako ne morejo biti pravočasno obveščeni.

Od upravnika torej zahtevajte vzpostavitev prejšnjega stanja, ob nesodelovanju pa odškodnino za vzpostavitev v prejšnje stanje.

Če z njim na splošno niste zadovoljni, mu lahko odpoveste pogodbo o upravljanju upravniških storitev, seveda ob doseženem soglasju.

 

31.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog