Vprašanja - Upravljanje stavbAli ima solastnik hiše pravico prepovedati obiske drugega solastnika?

VPRAŠANJE:

S sestro sva solastnici podedovane hiše, ki ima skupni vhod in hodnik v najini ločeni stanovanji. Zanima me, ali sestra lahko prepove obiske staršev mojega moža ali najinih prijateljev, in če sme celo zamenjati ključavnico na skupnih vhodnih vratih hiše?

(Mija)


ODGOVOR:

Nikakor, oboje je nedopustno.

Vsak solastnik lahko prosto uporablja solastnino do višine solastniškega deleža. Vi pa imate situacijo še bolje rešeno, ker imate solastnino razdeljeno v naravi. Dejansko koristite skupaj samo vhod in hodnik, kar pa vam nihče ne more omejevati ali pogojevati. Omejeni ste s pravico drugega solastnika, kar pomeni, da ga ne smete motit.

Samovoljna menjava ključavnice zadošča, da zoper solastnico vložite tožbeni zahtevek zaradi motenja posesti in v njem zahtevate prepoved nadaljnjih motenj in posega v solastnino. Pazite na zastaralni rok, ki je 30 dni od motenja, sicer vaš zahtevek zastara.

 

 

24.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog