Vprašanja - Upravljanje stavbKdo je lahko član nadzornega odbora v bloku?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če so lahko člani nadzornega odbora v bloku tudi le uporabniki stanovanj in ne etažni lastniki. SZ namreč omenja le etažne lastnike in mi sedaj ni jasno, če so lahko med tremi člani tudi osebe, ki niso etažni lastniki? Zanima me še, če je dovoljeno, da predsednik nadzornega odbora upravniku ne plačuje stroškov upravljanja (tako je zapisano celo v pogodbi o upravljanju); nadzorni odbor bi naj nadziral delo upravnika, če je katerikoli član oproščen plačila stroškov upravljanja, ima lasten interes in je vprašljivo njegovo nepristransko nadziranje dela upravnika.

(Ana)


ODGOVOR:

Menimo, da so lahko člani nadzornega odbora v bloku le etažni lastniki, posamezni najemnik pa le, če ga etažni lastnik za zastopanje (tudi kot npr. potencialni član nadzornega odbora) za to izrecno pisno pooblasti in o tem obvesti upravnika.

Glede določbe v Pogodbi o upravljanju, ko je predsednik nadzornega odbora oproščen plačila upravnika, menimo, da je slednja skrajno sporna in lahko celo nična, saj gre za določbo, ki nasprotuje kogentnim predpisom. Pravilnik o upravljanju striktno predpisuje delitev stroškov in ne pozna takšnih izjem, ki bi opravičevale oprostitev takšnih plačil. Slednja določba je namreč zelo koruptivne narave in čeprav ne gre za velik znesek, je pomemben vpliv ali samo možnost oz. vzvod, ki ga lahko ima upravnik na nadzorni odbor.

Ker je pogodba že podpisana, lahko, če upravnik ne bo sodeloval in prostovoljno sledil črtanju koruptivne določbe, slednjo izpodbijate le sodno.


13.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog