Vprašanja - Upravljanje stavbUpravnik je spremenil obrazec, ki je priloga pravilniku o upravljanju-kaj sedaj?

VPRAŠANJE:

Upravnik je v obrazec Spremembe števila uporabnikov posamezne enote (sestavni del Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb) dodatno vključil še alinejo "podpis predstavnika etažnih lastnikov". Ali je to sprejemljivo?

(Angelca)


ODGOVOR:

Navedeni obrazec Sprememba števila uporabnikov posamezne enote je vendar predpisan obrazec Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb in ga nikakor ni mogoče prirejati in spreminjati.

Za pridobivanje dodatnih podatkov naj vam poda upravnik pravni ineters/podlago, dodatne podatke pa lahko pridobiva le na podlagi soglasja etažnih lastnikov in nikakor samovoljno. Zakon oz. pravilnik mu dopušča izrecno to, kar je navedeno v predpisanem obrazcu.

V primeru nadaljnjih kršitev upravnika se povežite z neodvisnim organom - Informacijskim pooblaščencem.

 

12.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog