Vprašanja - Upravljanje stavbUpravnik me toži za plačilo iz naslova rezervnega sklada?

VPRAŠANJE:

Prosim za pojasnilo. Upravnik me toži za plačilo nekega zneska iz naslova rezervnega sklada (obnova strehe) s katerim se nisem strinjal, niti o tem ni bilo izvedenega pravega glasovanja, na zapisniku sploh ni zapisa glasovanja. Ali lahko upravnik tako samovoljno ravna? Kaj lahko storim? Prosim za nasvet!

(zabi.kom)


ODGOVOR:

Najprej vam moramo pojasniti, da vas upravnik sploh ne more veljavno oz. uspešno tožiti za znesek iz naslova plačila iz rezervnega sklada, saj v tem primeru sploh ne more biti stranka postopka, lahko bi bil teoretično le zastopnik etažnih lastnikov, kot to izhaja iz Stanovanjskega zakona.

Upravnik tako sploh ni aktivno legitimiran. Tožbeni zahtevek mora vsebovati tako navedbo upnika, ki je glede na pravni status rezervnega sklada (ki je skupna lastnina vseh etažnih lastnikov - pravna podlaga 110. čl. Stvarnopravnega zakonika) ustrezen. To je lahko le en etažni lastnik ali vsi etažni lastniki, razen dolžnika, kot zakoniti zastopnik pa nastopa njihov upravnik. Procesno zato lahko, kot tožeče stranke nastopajo vsi ali pa samo eden od etažnih lastnikov.

Torej, kot prvo vam svetujemo ugovor aktivne legitimacije. Kot drugo, glede zapisnika glasovanja, pa imate tudi uspešen ugovor, saj Stanovanjski zakon v skladu z 2. odstavkom 38. čl. določa, da mora zapisnik vsebovati podatke o kraju in času zbora, seznamu navzočih etažnih lastnikov s podpisi, predloge sklepov, o katerih se je na zboru glasovalo in rezultate glasovanja. Če vsega tega ni, potem tako glasovanje ne more biti veljavno in se lahko sklicujete na ničnost.

V postopku pred sodiščem naj vam pomaga odvetnik.

12.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog