Vprašanja - Upravljanje stavbAli je upravnik bloka dolžan z mano podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih?

VPRAŠANJE:

Pred kratkim sem kupil stanovanje, pa me zanima sledeče: ali je upravnik bloka dolžan z mano podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih, glede na to da sem v bloku edini lastnik stanovanja.Vsa ostala so neprofitna, katerih lastnik je občina. V kupnoprodajni pogodbi je to določeno, vendar do danes s strani upravljalca še nisem prejel nobenega odgovora.

(Jani)


ODGOVOR:

Upravnik nikakor ni dolžan z vami skleniti pogodbe o medsebojnih razmerjih, saj se le-ta ob doseženem soglasju (75%) sklepa med etažnimi lastniki. Tudi, če ste v vašem primeru le vin etažni lastnik kot fozočna oseba, se bosta morali dpgvpriti z Občino, da skupaj sklenete to pogodbo.

Stanovanjski zakon namreč določa, da morajo etažni lastniki med seboj skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe. Z upravnikom pa morate skleniti pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

Če občina ne bo sopdelovala, imate na voljo, da v postopek pritegnete inšpekcijo.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona opravlja stanovanjska inšpekcija, ki bo lahko odreagirala in vam naložila globo šele po vaši prijavi.

Prijava inšpekciji ne bo dovolj, na nepravdnem sodišču bo potrebno sprožiti tudi postopek za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, katerega pobudnik je lahko vsak etažni lastnik ali upravnik.

Stanovanjski zakon namreč določa, da globo (stan. inšpekcije) plačajo tako tisti, ki ovirajo podpis pogodbe, kot etažni lastniki, ker niso sprožili nepravdnega postopka proti njim.

 

14.05.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog