Vprašanja - Upravljanje stavbKršenje javnega reda in miru v naselju - kaj storiti?

VPRAŠANJE:

Živimo v bloku pred katerim se nahaja zgradba z gostinskimi lokali. Na parkirnih mestih pred lokali so postavili tende-vrtove avtomobili pa sedaj zasedajo del cestišča, ki je v lasti Mol-a. Tako je praktično to postala enosmerna cesta v obe smeri. Policija pa trdi, da je 3 m širine ceste dovolj. Drugo vprašanje pa je delovni čas in hrup. Delovni čas imajo do 23 h tako v lokalu kot na vrtu. Poleti je to nevzdržno in velikokrat zaspimo šele po 1 uri ponoči. Prebral sem si Zakon o javnem redu in miru 8. člen. Policist pa mi je pred kratkim rekel, da niso zaznali kršitve, pa čeprav so imeli na vrtu praznovanje in igranje na harmoniko. V času policijske intervencije pa je godec imel pavzo. Kaj naj storimo? Pa še to, tende so pričvrščene v alsfaltno površino in ograjene z ograjo, tla pa obložena z lesom in nekateri imajo elektriko na vrtu. Ali je to dovoljeno? Naselje je v Novih Jaršah v Ljubljani.

(tomaž)


ODGOVOR:

Kar se tiče postavitve lokala z lesenimi tlemi, tendami in vrtom vam ne moremo odgovoriti, saj ne vemo, ali ima lokal za to ustrezna dovoljenja. Slednje bo lahko ugotovila gradbena inšpekcija.

Glede kršitve javnega reda in miru pa vam svetujemo, da ponovno vztrajajte v prijavah na policijo, ko bo lokal posloval čez čas, za katerega ima z odločbo dovoljeno obratovanje. Policisti bodo lahko potem utemeljeno ukrepali glede na vašo prijavo in po prekoračitvi obratovalnega časa zaznali kršitev javnega reda in miru ter kršitelje zaradi storitve prekrška sankcionirali z izdajo plačilnega naloga.

01.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog