Vprašanja - Upravljanje stavbSkupna terasa in samo moj dostop do nje?

VPRAŠANJE:

V stolpnici je na strehi mojega stanovanja terasa, ki ne pripada moji nepremičnini, a imam samo jaz dostop do nje. Ta terasa naj bi bila skupna od vseh etažnih lastnikov. Ker imam majhne otroke, bi na tej terasi rada naredila ograjo, ker je sedaj rob te terase visok le 30 cm in se potem nadaljuje streha. Kaj potrebujem za to? Na katere službe se moram obrniti in ali lahko to teraso nekako odkupim, da jo lahko nemoteno tudi imam v uporabi?

(fima)


ODGOVOR:

Glede na vaš opis položaja lahko sklepamo, da je terasa skupni prostor, kar pomeni, da je v solastnini vseh etažnih lastnikov. To pa pomeni, da bi potrebovali soglasje vseh etažnih lastnikov, če bi želeli teraso odkupiti.

Če uporabljate teraso brez pravne podlage, lahko stanovalci zoper vas uveljavljajo motenje posesti.

Svetujemo vam, da skličete zbor lastnikov in predlagate, da vam etažni lastniki prodajo vsak svoj idealni del terase.

Pri sestavi pogodbe za odkup terase naj vam pomaga pravni strokovnjak.

14.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog