Vprašanja - Notarji in odvetnikiOveritev pogodbe, da ali ne?

VPRAŠANJE:

Na prodaj je bila parcela, kjer je del kmetijsko zemljišče, del pa stavbno. Prijavljeni smo bili trije interesenti za nakup te nepremicnine. Ena stranka je sklenila s prodajalcem pogodbo in upravna enota je izdala odločbo, na katero sem se pritožila, zato je bila zadeva poslana pristojnemu ministrstvu v reševanje. Stranka, ki je sklenila kupoprodajno pogodbo s kupcem, je le-to tudi overila pri notarju, čeprav je del dokumentacije, ki naj bi bil potreben za ta posel tudi pravnomočna odločba Upravne enote o pravnem poslu (torej dovolilo UE za nakup kmetijskega zemljišča). Odločba UE ni bila pravnomočna, zato vas sprašujem ali notar v takem primeru sme overiti kupoprodajno pogodbo?

(Lejla)


ODGOVOR:

Menimo, da overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi v vašem primeru ni sporna, saj je notar z overitvijo potrdil le identiteto podpisnika, kar ne pomeni da tudi stoji za tem pravnim poslom.

Vsekakor je za sklenitev posla in vpis v ZK potrebna pravnomočna Odločba UE, v vašem primeru sedaj odločitev pristojnega ministra.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

31.10.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog