Novice - Izmere in cenitve

novica

Poskusno ocenjevanje vrednosti nepremičnin je spodbudilo ljudi k bolj odgovornemu lastništvu

Poskusno ocenjevanje vrednosti nepremičnin je spodbudilo ljudi k bolj odgovornemu lastništvu
Objavljeno dne 25.01.2011
Združenje ocenjevalskih podjetij pri GZS Zbornici za poslovanje z nepremičninami je danes predstavilo svoj pogled na potek množičnega vrednotenja in na poskusno ocenjene vrednosti nepremičnin. Izvedbo množičnega vrednotenja ocenjujejo kot uspešno, njegov najbolj pozitiven vpliv pa je, da je spodbudil lastnike k ureditvi pravnega stanja nepremičnin. Menijo, da bi potek vrednotenja potekal lahko precej bolje in da bo mogoče v prihodnje še marsikaj izboljšati.

Množice čakajočih pred vrati geodetskih pisarn, so, po mnenju združenja, posledica dveh dejavnikov: neurejenih državnih evidenc in neurejenega lastništva nepremičnin. Združitev različnih evidenc, ki jo je izvedla GURS, je pokazala njihove slabosti, ki jih morajo sedaj odpravljati lastniki. Mnogi lastniki pa niso imeli urejenega lastništva in vseh nepremičnin, vpisanih v ustrezne evidence, začenši z zemljiško knjigo. Boštjan Boh, predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij, je opozoril, da pravno urejene nepremičnine se lažje prodajo in na trgu dosegajo višje cene.

Mag. Kožar z Inštituta za nepremičnine je opozoril, da ocenjene vrednosti ne pomenijo cen, po katerih se bo na trgu z nepremičninami trgovalo. Določanje vrednosti nepremičnin je bilo preveč splošno in ne upošteva posebnosti posameznih nepremičnin, kar je pripeljalo do posameznih anomalij. Takšen primer je Kranjska Gora, kjer so ocenjene vrednosti previsoke, kar ne ustreza domačinom, ki tam živijo. Pri tem pa se seveda postavlja vprašanje ali so vrednosti res previsoke, saj lahko domačin svoje nepremičnine proda in se odseli tja, kjer so nižje ocenjene, pri tem pa zasluži precej denarja. Množično vrednotenje je zagotovo dejavnik, ki bo lahko spodbudil večjo mobilnost prebivalstva, saj se bodo ljudje sedaj zavedli, koliko so njihove nepremičnine dejansko vredne.

Moteča pomanjkljivost določanja vrednosti nepremičnin v sklopu množičnega vrednotenja je, da lastnik ne more naročiti individualne cenitve in zahtevati, da se ta upošteva. Ta pomanjkljivost se je že sedaj pokazala predvsem pri gozdnih in kmetijskih zemljiščih, kjer je pogosto mikrolokacija odločilnega pomena, česar pa trenutna metodologija ne upošteva.

Lastniki nepremičnin lahko podajo pripombe na vrednosti nepremičnin preko spletne aplikacije do 30. januarja letos. Lastništvo in druge podatke o nepremičninah pa bodo lahko urejali še vse, dokler se podatki ne bodo začeli uporabljati v davčne namene (predvidoma do konca leta 2011).

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog