Vprašanja - Izmere in cenitveAli potrebujem gradbeno dovoljenje za zamenjavo oken, vrat in kritine?

VPRAŠANJE:

V hiši, ki bi jo kupila je potrebno zamenjati kritino, okna in vrata. Ali potrebujem zato gradbeno dovoljenje, ali je potrebno delo le priglasiti upravni enoti (zunanjost hiše se ne bo spremenila). Ali je potrebno, da vrednost hiše, ki je predmet prodaje, določi cenilec, ali velja za osnovo za obdavčitev cena določena v kupoprodajni pogodbi.

(Adaptacija in gradbeno dovoljenje in cenitev hiše)


ODGOVOR:

Omenjena dela spadajo med investicijska vzdrževalna dela, zato zanj ne potrebujete ne lokacijske informacije ne gradbenega dovoljenja.

Prvi odstavek 6. člena Zakona o graditvi objektov namreč določa, da se z investicijskimi vzdrževalnimi deli lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije, razen če bi se takšna dela izvajala na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.


Vrednost nepremičnine seveda lahko določi cenilec, ni pa nujno. Obstaja pa tudi past, kajti če določite prenizko ceno (in tako prikrajšate državo za njej pripadajoč davek), lahko davčna uprava ob morebitnem sumu sama pošlje cenilca. Stroški seveda bremenijo vas.

28.01.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog