Vprašanja - Izmere in cenitveVrednost zaščitene kmetije

VPRAŠANJE:

V zapuščinskem postopku bo treba določiti vrednost nujnega deleža. Kolikšna je približna vrednost kmetije ki ima cca 50 let staro zidano dvo-stanovanjsko hišo, nekaj gospodarskih poslopij v slabem stanju, je brez strojev in živine, ima 45 ha gozda 4. kat. razreda, 7 ha pašnikov 3. kat. razreda, 8 ha travnikov 6. kat. razreda. V gozdu se že 30 let ni sekalo, pred tem pa je imela kmetija cca 200 m3 letnega etata smrekovega in cca 30 m3 letnega etata bukovega lesa. Kmetija spada v gorsko višinsko področje z omejenimi dejavniki in leži na nadm. višini 700-1000 m.

(S.B.)


ODGOVOR:

Podatkov o tržni ceni kmetij na žalost nimamo, svetujemo vam pa da se obrnete na upravno enoto. Po zakonu morajo biti namreč vsa kmetijska zemljišča, ki se v določeni upravni enoti prodajajo najprej 30 dni objavljena na oglasni deski. Na oglasni deski upravne enote boste tako lahko našli okvirne cene kmetijskih zemljišč na trgu.

09.11.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog