Vprašanja - Izmere in cenitveOdkup parcele na kateri stoji dvostanovanjska hiša odkupljena po jazbinškovem zakonu

VPRAŠANJE:

Sem lastnik stanovanja v pritličju dvostanovanjske hiše. stanovanje smo kupili po ti. "jazbinškovem zakonu.kupnino sem poravnala v enkratnem znesku, sosed v zgornjem nadstropju pa je kupnino plačuje v obrokih za dobo 20 let.
Na mestno občino sem dala vlogo za odkup parcele ki bkroža hišo, to je približno 250m.z prodajo se strinja tako mestni svet občine kot krajevna skupnost.za odkup se je prijavil tudi sosed,ki biva v zgornjem nadstropju in kupnine za stanovanje še ni poravnal. zanima me ali imam zaradi plačane kupnine v enkratnem znesku kakšno predkupno pravico oz kako se omenjeno parcelo razdeli da je funkcionalna (dogovor s sosedom ni možen).ali je možno, da pri vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo avtomatično postanem lastnik omenjene parcele.

(R.R.)


ODGOVOR:

Postavlja se vprašanje ali je sosed iz zgornjega nadstropja, ki kupnine še ni poravnal že postal lastnik stanovanja ali ne. Nekatere pogodbe namreč določajo, da kupec postane lastnik šele ko plača zadnji obrok, medtem ko pa postane posestnik že veliko prej. To je institut pridržka lastninske pravice. Če to velja za vašega soseda (odvisno, kako je o­n sklenil pogodbo), potem o­n še ni lastnik stanovanja. Kljub tema pa bi lahko svojo pravico do nakupa zemljišča uveljavljal na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe. Zato se po našem mnenju lahko prijavi za odkup zemljišča.

Menimo, da prednosti nimate. Lahko sicer ugovarjate, da sosed sploh še ni lastnik stanovanja in zato zemljišča ne more kupiti, vendar je vprašanje ali boste s tem uspeli. Glede delitve pa je resnično najbolje, da se dogovorite. Če to ne bo šlo naj odloči občina ali pa pokličite geodete, ki naj izmerijo parcelo in iz nje napravijo dve parceli ter vsakemu kupcu dodelijo svojo.

Lastnik parcele ne morete postati avtomatično, če v pogodbo o nakupu stanovanja parcela ni bila omenjena. Je pa dejstvo, da se hiše brez parcel ne prodajajo, zato k vašemu stanovanju spada vsaj funkcionalno zemljišče. To je po našem mnenju že vaše in zato vam ga ni potrebno odkupiti. Odkupili boste laho samo del, ki presega funkcionalno zemljišče. Funkcionalno zemljišče vam odmerijo geodeti v skladu z zakonom.

10.11.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog