Strokovni izpiti za nepremičninske posrednike

Nepremičninski posrednik je lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o nepremičninskem posredovanju. Glavni pogoj je, da bodoči posrednik opravi strokovni izpit iz nepremičninskega posredovanja.

Zakonsko področje strokovnih izpitov in licenc podrobneje ureja Pravilnik o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov.

Strokovne izpite izvaja Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Program strokovnega izpita obsega:

 • uvodne pojme;
 • osnove stvarnega prava;
 • obligacijsko pravo – splošni del;
 • pogodbe;
 • zemljiška knjiga;
 • notarske listine pri nepremičninskem posredovanju;
 • stanovanjska zakonodaja;
 • zakon o nepremičninskem posredovanju;
 • davčna ureditev o prometu z nepremičninami;
 • osnove ekonomike nepremičninskega trga;
 • finančno poslovanje nepremičnin;
 • osnove vrednotenja nepremičnin;
 • urejanje prostora, graditev objektov in evidentiranje nepremičnin
 • ostalo.

Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del traja 3 pedagoške ure (135 minut), ustni del pa največ 45 minut. Ustni del se izvaja pred najmanj tričlansko izpitno komisijo.

Strokovni izpiti se izvajajo večkrat letno.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog