Novice - Agencije in posredniki

novica

Z novim kodeksom do bolj preglednega delovanja nepremičninskih agencij

Z novim kodeksom do bolj preglednega delovanja nepremičninskih agencij
Objavljeno dne 16.02.2011

Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS je danes pripravila okroglo mizo, na kateri so predstavili in debatirali o predlogu Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Obstoječi kodeks je nastal leta 1996 in je zaradi sprememb zakonodaje in spremenjenih razmer na trgu popolnoma zastarel. Novi kodeks, katerega predlog bo v javni obravnavi do konca februarja, bo nadgradil obstoječo in prihajajočo nepremičninsko zakonodajo. Pripravo kodeksa sta vodila Branko Potočnik in Robert Geisler.

Najpomembnejša razlika med predlogom novega kodeksa in starim kodeksom je, da novi kodeks govori o prometu z nepremičninami, medtem ko je stari o poslovanju z nepremičninami. Novi kodeks, ki je izšel iz praktičnih spoznanj pri delu nepremičninskih agencij, je nadgradnja obstoječe in prihajajoče zakonodaje. Uvaja korektne in poštene poslovne prakse in preprečuje nelojalno konkurenco. Naročnikom storitev nepremičninskih agencij bo kodeks ponujal vpogled v storitve, ki jih agencije lahko opravijo.

Kodeks naj bi veljal za vse podpisnike, kot tudi za tiste, ki tega ne bi storili. Vsi nepremičninski posredniki morajo kodeks poznati, saj je sestavni del izobraževanja za pridobitev licence nepremičninskega posrednika. Po zagotovilu predstavnic Ministrstva za okolje in prostor pa bo tako ostalo tudi vnaprej. Vsi morebitni spori naj bi se reševali pred častnim razsodiščem, pri Stalni arbitraži GZS in pred Komisijo za mirno reševanje sporov pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

Po uvodni predstavitvi vsebine kodeksa se je razvnela razprava o posameznih vidikih kodeksa. Po mnenju sodelujočih bi morali v kodeks vključiti tudi določbe, ki bi obravnavale delo nepremičninskih posrednikov kot posameznikov in ne le agencij. Najdlje časa so se sodelujoči zamudili pri problematiki zaračunavanja provizij in dodatnih storitev. Napovedana zakonska ukinitev zgornje meje provizije se ne bo uresničila, saj je predlog zakona Državni zbor zavrnil pred obravnavo ravno zaradi ukinitve zgornje meje provizije. Na Ministrstvu za okolje in prostor še ne vedo, kaj bodo storili, saj ukinitev zahteva direktiva EU. Glede dodatnih storitev so se udeleženci strinjali, da je treba narediti priporočeni cenik, kodeks pa naj določa, kaj se strankam sme zaračunati. Pri tem je ključno, da stranke vnaprej vedo kaj in koliko jim bodo agencije zaračunale, je poudaril predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije. Po njegovem mnenju tudi ni sporno, da se zaračunajo določene storitve, ki jih sicer krije agencijska provizija, če posel preko agencije ni sklenjen.

Kodeks bo v javni obravnavi do konca meseca februarja. Ekipa, ki kodeks pripravlja, sprejema predloge, komentarje in pripombe na [email protected]. Kodeks bo pripravljen predvidoma marca 2011.

Predlog Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami >>

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog