Novice - Agencije in posredniki

novica

Prve sankcije za nepremičninske agencije na osnovi novega zakona

Objavljeno dne 20.06.2003

Z novim Zakonom o­ nepremičninskem poslovanju je začela tudi Tržna inšpekcija  podrobneje pregledovati poslovanje nepremičninskih agencij in izrekati prve (zaenkrat še pogojne) kazni v višini 3 mio .

Ker podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje, licence in registracijo nepremičninskih posrednikov, še niso na voljo in tudi sam zakon v tem pogledu predvideva daljše prehodno obdobje, so najbolj izpostavljene določbe o siceršnjem urejenem poslovanju (najmanj dva prostora, urejena delovna razmerja oziroma pogodbe, ipd) in predvsem način oglaševanja.

Zakon namreč v  prvem odstavku 16. člena določa naslednje:

(1) Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri drugih javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma na spletnih straneh, v prostorih nepremičninske družbe ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno oglaševanje, v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, zagotoviti objavo cene, lokacije, leta izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove in velikosti nepremičnine ter firme in sedeža nepremičninske družbe.

Nepremičninske agencije v oglasnikih in na internetu množično kršijo predvsem določbo o lokaciji oglaševane nepremičnine, to je - kot to razume inšpekcija - o natančni navedbi kraja. Ker v Sloveniji eksluzivna prodaja, ki bi prodajalca zavezovala k eni sami agenciji, ne prevladuje, je namreč v primeru manjšega kraja in podrobnega opisa mogoče nepremičnino hitro locirati in s tem zaobiti agencijo. Agencije zato običajno namesto npr. "Trostanovanjska hiša na Viru pri Domžalah..." raje oglašujejo "Trostanovanjska hiša v okolici Domžal. .."

Inšpektorji v takem primeru izrečejo kazen na osnovi 34. člena, to je najmanj 3 mio (in največ 30 mio), vendar jo zaenkrat  (junij 2003) izrekajo še pogojno za dve leti. Če torej agencija v dveh letih ponovno krši ta člen, je načeloma dolžna plačati navedno izredno visoko kazen.

Ob tem je zakon nekoliko nejasen, saj v zgornjem odstavku ni podrobneje navedeno, kaj točno pomeni lokacija. Vsekakor pa take razmere predstavljajo izredno tvegano poslovanje, saj že majhna tehnična napaka pri oddaji oglasov, kjer bi se izgubila npr. navedba naselja, pomeni nesorazmerno visoko kazen, ki za veliko večino agencij pomeni tudi konec poslovanja. Kazen je še posebej nesorazmerna, če se jo primerja s kaznijo za agencijo, ki npr. ni prikazala pologa in odvedla davka na dodano vrednost. 

Določba o podrobni navedbi lokacije pa je seveda ugodna za potrošnike, ker točno vedo, kje se nepremičnina prodaja in ne izgubljajo nepotrebnega časa. Kot rečeno, pa je neugodna za agencije, ki plačujejo drago oglaševanje, vendar pri navedbi natančne lokacije od tega ni pravega učinka, saj stranke na osnovi opisa lokacije pogosto nepremičnino najdejo same.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog