Novice - Agencije in posredniki

novica

Pot do poklica nepremičninskega posrednika

Pot do poklica nepremičninskega posrednika
Objavljeno dne 03.01.2011
Če vas zanimajo nepremičnine in si želite dinamično službo z veliko izzivi, bi vam mogoče ustrezalo delo nepremičninskega posrednika. Nepremičninski posrednik je oseba, ki za neko nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na osnovi druge pravne podlage, s pridobljeno licenco za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. Katja Kovačič, posrednica pri podjetju Agencia nepremičnine pravi, da je delo izredno zanimivo, raznoliko in vedno je nekaj novega: »Delo nepremičninskega posrednika zajema pridobivanje ponudb, torej kontaktiranje kupcev oziroma najemodajalcev, sklepanje pogodb, pripravo oglasov, stik s strankami ter pripravo pogodb in speljavo posla do samega konca, se pravi do prenosa lastninske pravice v primeru prodaje.«

Kako torej postati nepremičninski agent? Pogoje za pridobitev licence in vpis v imenik nepremičninskih posrednikov izpolnjujejo vsi slovenski državljani, ki imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri (6. stopnja) in opravljen strokovni izpit za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami. Kvalificirajo se le posamezniki, ki niso bili pravnomočno nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.

Na izpit se lahko pripravljamo sami, ali pa obiskujemo predavanja. Priprave za preverjanje znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije posrednik / posrednica za nepremičnine izvajajo v štirih ustanovah, in sicer:

Informacije o izvajalcih izobraževanja, strokovnih izpitov in rokih so objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor v rubriki Usposabljanja, strokovni izpiti in licence.

Potrebna znanja in spretnosti, ki jih mora novi posrednik osvojiti so predpisana v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

K preverjanju se je treba prijaviti s prijavnico, ki ji je treba priložiti:

  • dokazilo o zaključeni izobrazbi;
  • življenjepis;
  • zbirno mapo, ki vsebuje dokazila o morebitnih predhodnih delovnih izkušnjah s področja nepremičnin, morebitna potrdila o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti in listine oz. druga dokazila, ki jih je kandidat pridobil ter dokazila, ki dokazujejo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov, strokovnih znanj in spretnost posrednik nepremičnin.

Kandidat zbirno mapo pripravi pred preverjanjem. Komisija jo ovrednoti in prizna vsebine iz kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne prizna vseh vsebin, določi naloge za preverjanje.

Izpit poteka pisno in ustno. Katja Kovačič pravi, da pisni del poteka približno tri ure in zajema tri sklope: »Za pozitivno oceno mora biti pri vsakem sklopu vsaj 60 % odgovorov pravilnih. V primeru, da sta dva pozitivna, lahko kandidat zagovarja dva ustno in v naslednjem roku opravlja samo en sklop, kar je veliko lažje. Na ustnem izpitu, ki običajno poteka še isti dan oziroma naslednji dan po pisnem, so v komisiji tri osebe, vsaka od njih odgovorna za en sklop. V primeru, da pisni izpit opraviš zelo dobro, te na ustnem ne sprašujejo tako temeljito.«

S pridobitvijo zaposlitve Katja Kovačič ni imela težav: »Zaposlitev sem dobila takoj. Nisem pričakovala takšnega odziva delodajalcev, je pa res, da večina zaposluje preko s.p. Najde pa se tudi redna zaposlitev brez težav.« Plače se močno razlikujejo, saj imajo posredniki fiksni in variabilni del plače, ki je odvisen od prometa. Tako imajo lahko vrhunski agenti, ki posredujejo pri prodaji nepremičnin višjih vrednosti, višje dohodke kot agenti, ki prodajajo cenejša stanovanja. Plače so torej odvisne od več dejavnikov in se v večini primerov tudi razlikujejo iz meseca v mesec. Gašper Proj iz podjetja Stoja nepremičnine pravi: »Fiksna plača je lahko od 500 do 1.000 €, odvisno od tega kako se dogovoriš s šefom ali pa imaš svoje podjetje in pogodbeno sodeluješ. Variabilni del se giblje od 40 do 50 % zneska provizije pri posameznem poslu.«

Po določbi Zakona o nepremičninskem posredovanju se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov. Dopolnilnega izobraževanja se morajo udeležiti tudi vsi posredniki, ki so strokovni izpit opravili pred 1.1.2009.

Pridobitev licence za nepremičninskega posrednika je le začetek. Licenca v žepu še ne pomeni, da je nepremičninski posrednik v poslu dober. Dobri nepremičninski posrednik mora imeti tudi dober občutek za oglaševanje nepremičnin, prodajo in ravnanje s strankami, kar pa se velikokrat ni mogoče naučiti.

Samanta Zupan

Pogovori o delu nepremičninskih posrednikov na forumu >>

 

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog