Novice - Agencije in posredniki

novica

Novi kodeks za dvig ugleda nepremičninskih družb

Objavljeno dne 31.08.2011

Včeraj so na zboru članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS sprejeli nov Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Z novim kodeksom, ki nadomešča kodeks iz leta 1996, skušajo vpeljati dobre poslovne običaje v nepremičninsko posredovanje in dvigniti ugled nepremičninskih družb.

Potreba po novem kodeksu za področje prometa z nepremičninami je nastala kot posledica spremenjenih pogojev delovanja nepremičninskih družb ter sprejetju nove zakonodaje na področju nepremičninskega posredovanja. Kodeks iz leta 1996 je postal zastarel, poleg tega pa se v praksi ni nikoli dovolj uveljavil. Prvi zametki novega kodeksa segajo v leto 2009, ko je na nepremičninskem posvetu v Portorožu padla odločitev, da je treba pripraviti nov kodeks.


Vzorec potrdila, ki ga bodo prejele in na vidno mesto izobesile nepremičninske družbe podpisnice kodeksa.

Kodeks je nastajal dobro leto dni. Pripravljali so ga v Združenju družb za nepremičninsko posredovanje, sodelovali pa so tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Zveza potrošnikov Slovenije in Urad informacijske pooblaščenke. Včeraj je bil potrjen in k njemu je pristopilo prvih 25 nepremičninskih agencij.

Novi kodeks določa temeljna načela delovanja, ki zajemajo vestnost, poštenost, strokovnost, izobraževanje, nujnost spremljanja zakonskih in drugih predpisov ter spremljanje dogajanja na nepremičninskem trgu. Poleg tega podrobno obravnava odnos nepremičninske družbe do strank, odnose med nepremičninskimi družbami, pogoje poslovanja, pravico do plačila in predloge za mirno reševanje sporov. Del kodeksa je vezan na odnose do strank, kot jih določa zakonodaja, vendar pa ta odnos nadgrajuje tako, da stranke postavlja v središče delovanja nepremičninske družbe. Kodeks tudi ureja odnose med nepremičninskimi družbami in preprečuje nelojalno konkurenco.

Kodeks uvaja tudi nove poti oz. možnosti za reševanje sporov. Predlaga, da se v pogodbe o posredovanju vnese klavzula o reševanju sporov z arbitražo, mediacijo ali konciliacijo. Regulira tudi prijave kršitev Kodeksa, pri čemer bo prvostopenjski organ obravnave Komisija za presojo kršitev Kodeksa v okviru Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, drugostopenjski organ pa Častno sodišče pri GZS.

Novi kodeks je dober pripomoček nepremičninskim družbam in njihovim strankam, v katerem je opredeljeno, kako naj bi medsebojni odnos potekal. Pomembno pa je, da sedaj kodeks zaživi. Sprejeti ga morajo tako nepremičninske družbe kot tudi naročniki njihovih storitev. Le tako bo v praksi imel pomembno veljavo in pozitiven vpliv na celotno področje posredovanja z nepremičninami.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog