Novice - Agencije in posredniki

novica

Nepremičninske družbe lahko vlagajo zemljiškoknjižne predloge

Nepremičninske družbe lahko vlagajo zemljiškoknjižne predloge
Objavljeno dne 16.05.2011
Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da na podlagi novele zakona o zemljiški knjigi lahko zemljiškoknjižne predloge vlagajo tudi nepremičninske družbe za nepremičnine, pri katerih so sodelovale pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo. Nepremičninske družbe imajo v tem postopku status kvalificiranega uporabnika. Izjema so predlogi za vpis zaznamb vrstnega reda in predlogi za predznambe ali vknjižbe v zaznamovanem vrstnem redu.
 
Za vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov mora imeti nepremičninska družba varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom. Prijavo za pridobitev položaja kvalificiranega uporabnika zemljiške knjige morajo vložiti nepremičninske družbe preko spleta na portalu e-Sodstvo. Prijavo vložijo skladno z uporabniškimi navodili za zunanje kvalificirane uporabnike elektronske zemljiške knjige (eZK).
 
Ministrstvo za okolje in prostor kot administrator na portalu e-Sodstvo potrjuje prijave nepremičninskih družb kot kvalificiranih uporabnikov portala eZK. Prijavo nepremičninske družbe ministrstvo potrdi, če je družba vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. Zato mora nepremičninska družba za potrditev prijave na spletni naslov [email protected] sporočiti ime nepremičninskega posrednika in naziv nepremičninske družbe, za katero posrednik opravlja posle posredovanja.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog