Novice - Agencije in posredniki

novica

Priročnik za kupce stanovanj

Priročnik za kupce stanovanj
Objavljeno dne 12.03.2005

Urbanistični inštitut Slovenije je v sklopu zbirke Urbani izziv – publikacije izdal manjšo knjižico, ki bo v pomoč vsakemu bodočemu kupcu nepremičnin. Priročnik z naslovom Koristninapotki pri prodaji/nakupu stanovanja/hiše in podnaslovom Vse kar mora vedeti kupec/prodajalec je uredil Richard Sendi, višji znanstveni sodelavec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Priročnik, ki vsebuje prispevke različnih avtorjev, strokovnjakov na svojem področju, je dobra predpriprava za vsakogar, ki namerava kupovati nepremičnino, neodvisno od tega ali gre za novogradnjo ali starejšo nepremičnino.

Priročnik je sestavljen iz sedmih poglavij različnih avtorjev, ki jim beseda gladko teče in branje ni zahtevno. Kljub temu, da nekatera področja zahtevajo svoje strokovno izrazje, pa besedila niso z njimi prenapolnjena, kar bi lahko zmanjšalo samo razumljivost. Ker pa se nekaterim strokovnim izrazom le ni mogoče izogniti je na koncu priročnika še krajši slovarček v katerem lahko preverimo pomene nekaterih izrazov.

V prvem poglavju z naslovom Kje iskati nepremičnino Boštjan Cotič piše o tem kje in kako se lotimo iskanja ustrezne nepremičnine. Predstavi možne vire informacij: oglase v dnevnem časopisju, male oglase v oglasnikih, internet, iskanje pri nepremičninskih družbah, iskanje pri investitorjih, iskanje na terenu in v ponudbi javnih stanovanjskih skladov. Podrobno predstavi prednosti in slabosti vsakega vira.

V drugem poglavju z naslovom Zagotovitev zakonitosti transakcije skuša Leon Tošič pojasniti zakonske obveznosti pri nakupu in možne pasti s katerimi se lahko srečamo. Pozornost najprej posveti prodajni pogodbi: kaj mora pogodba vsebovati, kako je s kupnino, izročitvijo nepremičnine, možnostmi odstopa od pogodbe in z odgovornostjo prodajalca za stvarne in pravne napake. Pojasni kaj je zemljiškoknjižno dovolilo in kakšen je postopek ravnanja s pogodbo. Na koncu prvega dela poda nekaj praktičnih opozoril na kaj moramo biti pozorni pri dogovarjanju s prodajalcem. V drugem delu na kratko pojasni zemljiško knjigo in postopek vpisa nepremičnine vanjo.

Tretje poglavje z naslovom Financiranje nakupa stanovanja je povsem posvečeno zagotavljanju finančnih sredstev za nakup nepremičnine. Marko Rant spregovori o institucijah, ki omogočajo financiranje nakupa in o samih možnostih financiranja. Predstavljene možnosti so Stanovanjski sklad RS z nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, občinski stanovanjski skladi, banke in zasebni posojilodajalci.

Postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo stanovanjskih objektov je spisal Mojmir Slaček. Poglavje je bolj kot kupcem namenjeno tistim, ki bi sami želeli graditi hišo. Avtor predstavi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

Peto poglavje z naslovom Informativni kriteriji za preverjanje tako imenovane »nadstandardne« kakovosti stanovanj in stanovanjskih objektov, je namenjeno kupcem novogradenj. Jurij Rihar je napravil mali priročnik s katerim lahko preverimo ali je neka nepremičnina, ki jo investitor oglašuje kot nadstandardno, resnično vredna takšne oznake.

V predzadnjem poglavju Nasvet notarja Erika Braniselj poda nekaj nasvetov in informacij v povezavi z delom notarjev in s pravnimi vidiki prenosa lastništva nepremičnin.

Priročnik sklene urednik Richard Sendi s poglavjem Dodatne informacije iz zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. V njem v alinejah navede dolžnosti ter pravice kupca in prodajalca.

Vsa poglavja z izjemo Nasvet notarja so razdeljena na več podpoglavij. Na koncu vsakega poglavja je seznam pomembnejših zakonskih in podzakonskih aktov, ki so s poglavjem vsebinsko povezani. Na zadnjih dveh straneh so navedene organizacije kamor se lahko obrnemo, če potrebujemo pravno pomoč ali svetovanje.

Priročnik je odlična predpriprava na nakup nepremičnine. Bodočemu kupcu posreduje množico informacij in tudi praktičnih nasvetov o poteku nakupa. Opozori ga na nekatere napake. Enostaven jezik in razumljivo pisanje ne bo povzročalo težav z razumevanjem.

Edina slabost priročnika je, da je časovno omejen. Namreč vsebina se nanaša na trenutno zakonodajo in na trenutne razmere. Nepremičninska zakonodaja se bo v prihodnje še spreminjala, ravno tako se bodo razmere na področju financiranja. Priročnik je zaradi tega primeren predvsem za tiste, ki bodo kupovali nepremičnine v tem in naslednjem letu. Ker se ne poglablja v posamezna področja tudi ni primeren za pomoč pri zapletenejših nakupih in v primeru, ko gre ob nakupu kaj narobe. Sicer pa se je pri takšnih težavah bolje obrniti na nepremičninskega agenta ali odvetnika, ki področje bolje obvlada.

Če povzamem, je priročnik odlično branje za vsakega ki se v bližnji prihodnosti odloča za nakup nepremičnine. Poda osnovno znanje o postopku nakupa in o težavah na katere lahko naletimo.

SLONEP.net

Osnovni podatki o priročniku:
Avtor:
Richard Sendi
Naslov:Koristni napotki pri prodaji/nakupu stanovanja/hiše
Obseg:70 str.
Format:21 x 15 cm
Založnik:Urbanistični inštitut RS
Leto izdaje:2004
Cena:1.500 SIT, knjigarne Mladinske knjige

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog