Vprašanja - StoritveIzračun površine za določitev prispevka v rezervni sklad

VPRAŠANJE:

V stanovanjskem naselju so 4 bloki z atrijskimi stanovanji. Atriji imajo svojo parcelno številko. Upravnik je pri izračunu za prispevek v rezevni sklad prištel tudi kvadraturo atrijev in sicer brez korekcijskih faktorjev. Zanima me ali je to pravno dopustno. Pogodba o medsebojnih razmerjih ni podpisana.

(Andrej)


ODGOVOR:

Spoštovani,

Korekcijski faktorji se pri izračunu površine atrija ne uporabljajo, če imajo le ti samostojno parcelno številko. Le če bi šlo za odprto teraso (torej del stanovanja), bi bila možna uporaba korekcijskega faktorja (v tem primeru 0,25).

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

25.09.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog