Vprašanja - StoritveUpravnik zaračunava storitve brez sklepa o imenovanju?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, podjetje XY se izdaja za upravnika večstanovanjskega objekta in opravlja ter zaračunava stroške upravljanja. Podjetje XY nikoli ni bilo po pravilnem postopku imenovano, o čemer sem ga tudi opozoril (ignorira opozorilo in še naprej nastopa kot upravnik). Kateri organ je pristojen za razrešitev nastale situacije? Kakšen postopek je potrebno sprožiti, da bo podjetje XY prenehalo s protipravnimi dejanji?

(Ana)


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da se v prvi fazi obrnete na Stanovanjsko inšpekcijo,ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor, na naslovu Vilharjeva 33 v Ljubljani in jim opišite dejansko stanje malo bolj kot nam, kajti dejstvo, da upravnik deluje brez sklepa o imenovanju ne pove ravno veliko.

Vsekakor je upravnik, ki deluje brez pravne podlage odgovoren, zato imate etažni lastniki zoper njega civilnopravne zahtevke.Torej, postopate po splošnih pravilih obligacijskega prava o neupravičeni pridobitvi in zavrnete plačilo računa, v primeru spora pa svoje pravice uveljavljate pred pristojnim sodiščem.

Dejansko stanje glede vedenja o prejšnjem upravniku, načinu prenehanja statusa upravnika ter v nadaljevanju postopek (čeprav pomanjkljiv) izbire  (v sklopu rednega upravljanja ali nepravdni postopek) novega upravnika, lahko ima za posledico odločitev kakšen je resnično status "novega" upravnika.

Ni znano tudi, ali obstaja Pogodba o opravljanju upravniških storitev. Sam sklep etažnih lastnikov o imenovanju upravnika še ne bi pomenil obstoj pogodbenega razmerja z upravnikom, temveč le izkaz konsenza med etažnimi lastniki, ob pogoju pravilno sklicanega zbora etažnih lastnikov, zapisnika, stopnje soglasja.

 

05.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog