Vprašanja - StoritveZamenjava upravnika večstanovanjske hiše?

VPRAŠANJE:

Pišem vam kot koordinator večstanovanjske hiše v Ljubljani. Zaradi našega nezadovoljstva z obstoječim upravnikom(od leta 2000), smo mu v skladu z SZ.čl.60 dali odpoved 30/11.2010. 63 %lastnikov je potrdilo novega upravnika. Konec februarja je novi upravnik obvestil starega o prevzemu hiše in o primopredaji z 1.3.2011. Odgovor pa je bil, s strani starega upravnika, da je odpoved nična. Ker je vmes nastopila tudi večja kršitev z strani starega upravnika (napačna prijava oseb za Vodovod,5 namesto 50), je novi upravnik ponovno podal izredno odpoved (22/4/11), tokrat je bila podpisanost 71,61 %, vendar smo ponovno vsi prejeli odgovor, da stari upravnik ne namerava pristati na odpoved. Kako nekomu dopovedati, da pač ne želimo več poslovati z njimi?

(večstanovanjska hiša)


ODGOVOR:

Če ste etažni lastniki ukrepali v skladu s 60. čl. stanovanjskega zakona, potem gre šteti, da je vaša odpoved pravilno podana.

Iz vašega opisa sklepamo, da ste upoštevali tudi zahtevano večino v skladu s 4.čl Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki določa, da je pogodba o opravljanju upravniških storitev veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50% večino po solastniških deležih.

Sklep iz prejšnjega stavka se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali se zabeleži v zapisniku zbora lastnikov. Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti tudi sklep iz prejšnjega odstavka. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve sklepa.
Kot zanimivost vam sporočamo,da v primeru, če pogodbo o opravljanju upravniških storitev odpove upravnik, mora pisno odpoved vročiti vsakemu lastniku v njegov hišni predalčnik in jo objaviti na oglasni deski.

Svetujemo vam, da si etažni lastniki najamete odvetnika, kateri bo starega upravnika obvestil tudi o njegovi odškodninski odgovornosti. V primeru nadaljnjih težav s starim upravnikom, boste morali svoj zahtevek  terjati po sodni poti.

Poglejte še:

·                    stanovanjski zakon >>

 

24.05.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog