Novice

Oglasno besedilo

Večstanovanjska stavba Podrožnik Mozirje

Objavljeno dne 29.05.2018

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje v neposredni bližini centra Mozirja.

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je pritličje, tri nadstropja in mansardna etaža (P+3N+M). V pritličju se nahaja poslovni prostor, lastniška parkirna mesta, glavni vhod za stanovanjski del s stopniščem in dvigalom, shrambe posameznih stanovanj, ter skupni in pomožni prostori stavbe (kolesarnica, skupni hodniki pred shrambami, elektroenergetski prostor, prostor toplotne postaje in vozne in manipulativne površine v garaži). Od prvega do tretjega nadstropja se v vsaki etaži nahaja po 7 stanovanj, stopnišče z dvigalom, ter skupni hodnik, v mansardi pa so 4 stanovanja, stopnišče z dvigalom, skupni hodnik, shrambe za stanovanja mansardne etaže, prostor čistil ter neizkoriščena podstreha. V stavbi lamele C je predvidenih 25 stanovanjskih enot. Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z enim, dvema, tremi in štirimi ležišči.

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe je masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Ločilne stene med sosednjimi stanovanji, ter stanovanji in skupnimi prostori so armirano betonske z dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih so izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene med shrambami v pritličju so zidane opečne, ter ometane.

Stopniščne rame in podesti so kot dvoramne armirano betonske in obložene z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov v stanovanjskih etažah bodo obloženi z naravnim kamnom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot kombinacija ravne in poševne strehe. Ravni del strehe je izveden z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izoliran in krit z nebitumensko hidroizolacijo, poševni del pa kot klasična lesena konstrukcija, pokrita z opečno kritino. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 15,00 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri balkonih, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.
Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen fasadnega stavbnega pohištva poslovnega prostora, ki izvedeno iz ALU profilov. Za senčenje stanovanj so predvidene zunanje ALU žaluzije.

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame, ter tlaki skupnih hodnikov stanovanjskih etaž bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo kovinske.

Tlak hodnikov pred shrambami in tlak v kolesarnici bo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi hodnikov teh prostorov bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Skupni prostori v pritličju so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani stopnišče in tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z vrati z električno ključavnico. Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.
Glavna vhodna vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri vstopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).

Vstop v podzemno garažo, bo zaprt z dvižnimi rolo vrati.

 

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Na vzhodni strani bo urejen dostop v garažo celotnega dela stanovanjsko poslovnega objekta, južno od objekta pa se bodo nahajala skupna parkirišča. Vhod v stanovanjski del objekta se bo nahajal v pritličju, na zahodni strani stavbe. V prvem nadstropju se bo nad povezovalnim delom stavbe med lamelo B in C nahajala zelena površina, katere del bo namenjen skupni rabi, del pa atrijem posameznih stanovanj v prvem nadstropju v lameli C in bodoči lameli B.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključen na javne komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovoda v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in razvodi tople sanitarne vode pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

PONUDNIK:
SGP Graditelj d.d.
Maistrova ulica 7
1241 Kamnik

Več informacij lahko najdete tudi na:
Telefonska številka: +386 1 831 88 00
Mobilna številka: +386 51 655 600

Spletna stran: www.podroznikmozirje.si
Elektronski naslov: prodaja@sgp-graditelj.si

Vir: SLONEP

Več: https://www.podroznikmozirje.si/o-projektu.php

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje