Novice

novica

Energetika, Slovenija, julij 2017

Energetika, Slovenija, julij 2017
Objavljeno dne 25.08.2017
Proizvodnja električne energije v juliju večja kakor junija
Julija 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1305 GWh in se je glede na junij 2017 povečala za 13 %, poraba je bila 1158 GWh in se je glede na junij 2017 zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 6 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 51 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 3 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv julija 2017 večja za 47 %.
Julija 2017 smo uvozili 693 GWh, izvozili pa 814 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v juliju 2017
V juliju 2017 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri drugih naftnih proizvodih in pri zemeljskemu plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 15 %, oziroma za 3 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 54 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 30 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 26 %, motornim bencinom za 16 % in koksom za 4 %.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6890

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog