Novice

novica

Na nepremičninskem posvetu o nepremičninskih tegobah

Na nepremičninskem posvetu o nepremičninskih tegobah
Objavljeno dne 24.11.2009

Prejšnji teden se je v Portorožu zaključil 20. posvet Poslovanje z nepremičninami. V dveh dnevih so potekala številna predavanja z nepremičninskega področja. Letošnje leto je bil program posvečen najemnemu trgu stanovanj, Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb, problematiki funkcionalnih zemljišč in spremembam Zakona o nepremičninskem posredovanju in vrednotenju nepremičnin.

Predavatelji so ugotovili, da država nima popolne evidence nepremičnin, ki jih ima v lasti. Posledično se z nepremičninami ne gospodari dovolj gospodarno. Zato se načrtuje vzpostavitev nepremičninskega sklada, ki bo vzpostavil enotno bazo evidenc za območje celotne države.

Najemni trg v Sloveniji ni razvit, ker imamo 92,4 % lastniških stanovanj. Koliko stanovanj se oddaja v najem, ni znano. Ocene kažejo, da je v Sloveniji 78.000 praznih stanovanj, od tega v Ljubljani 13.000. Koliko od teh se jih oddaja na črno, ni znano. Tržni najem stanovanj bi se moral okrepiti. Trenutno je trg nezanimiv za investitorje in potencialne najemnike, predvsem zaradi neustreznega obdavčenja. Davčna osnova ni dobiček na vloženi kapital, kot to velja pri drugih kapitalskih vlogah, temveč pobrana najemnina, ki pa zaradi tržnih razmer pogosto ne presega stroškov najemodajalca. Obdavčitev je progresivna. Učinek tega je, da ostaja mnogo stanovanj praznih, ali pa se neobdavčeno oddajajo na sivem trgu, pri čemer ostajajo najemniki nezaščiteni.

Udeleženci so opozorili, da je panožna pogodba za nepremičnine zastarela. V 13 letih od njenega nastanka so se gospodarske razmere spremenile in v obstoječem stanju ne omogoča uporabe vseh razpoložljivih ukrepov za ohranjanje delovnih mest. Smiselno bi jo bilo posodobiti.

Na posvetu se je javno predstavilo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS. Združenje si prizadeva za spremembe zakona o nepremičninskem posredovanju. Predstavilo je pobudo za novelo Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

Pooblaščeni ocenjevalci, sodni izvedenci in cenilci so pozvali GURS in državo, da jim omogočita dostop do več zbranih podatkov o nepremičninah. S tem bi jim zagotovili več in boljše podatke za uporabo pri strokovnem delu oz. ocenjevanju nepremičnin.

Urejanje in določanje pripadajočih zemljišč večstanovanjskim stavbam je aktualno in problematično. Pospešiti bi bilo treba reševanje vlog na nepravdnih sodiščih, ker gre še vedno veliko vlog na sodišča. V veljavni zakonodaji je veliko neskladij, zato bi jo bilo treba popraviti in dopolniti.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog