Novice

novica

5. nepremičninska konferenca v luči razmer na nepremičninskem trgu

Objavljeno dne 24.09.2009

V Portorožu so se na 5. nepremičninski konferenci 21. in 22. septembra zbrali strokovnjaki in drugi, ki delujejo na nepremičninskem trgu. Organizator konference, Planet GV, je poskrbel za še kakovostnejša predavanja kot lansko leto, predavatelji pa so predstavili vzroke, ki so pripeljali do obstoječega stanja na nepremičninskem trgu spremembe na zakonodajnem področju in kaj nas čaka v prihodnje.

»Na nepremičninskem trgu je prišlo do velikih sprememb in nikoli ne bo tako kot je bilo,« je bila glavna misel dr. Mihe Pavliha z Ministrstva za okolje in prostor v pozdravnem nagovoru. Dopoldanski del prvega dne je bil posvečen analiziranju trenutnih razmer na trgu in prihodnosti. Dr. Andreja Cirman z Ekonomske fakultete UL je pojasnila, da bi se padec cen zgodil neodvisno od dogajanja na svetovnih trgih, saj gre za normalni tržni cikel. Zastoj v prodaji je posledica negotovosti ljudi glede prihodkov v prihodnosti. Opozorila je, da bodo v prihodnosti na trg močno vplivali demografski dejavniki. Njim je pozornost posvetil dr. Igor Pšunder iz Moje naložbe pokojninske družbe, ki je opozoril, da lahko po letu 2019 pričakujemo upad števila prebivalstva, staranje prebivalstva in upad aktivnega prebivalstva. Več pozornosti bo treba nameniti potrebam starejše populacije. Izrazil pa je tudi mnenje, da nepremičnine niso varna naložba, čeprav ljudje mislijo drugače.

Klemen Šešok iz podjetja Taxgroup se je s to mislijo strinjal. Po njegovem vlaganje v nepremičnine s strani države in občin v tem trenutku ni racionalno. Poudaril je tudi, da v Sloveniji nimamo in niti ne vemo, kaj so prava luksuzna stanovanja. Magistra Sandra Anterič iz NLB je pojasnila, kakšne so zahteve banke do investitorjev, ki želijo pridobiti kredit za projekt v nepremičnine. Financirajo do 70 % vrednosti projekta, investitor pa mora jasno predstaviti kdo so kupci in za kakšno ceno se bo nepremičnina prodajala. Od investitorjev zahtevajo jasno in jedrnato predstavitev projekta, kredit odobrijo šele po prejetem gradbenem dovoljenju, investitor pa se mora držati vseh predvidenih rokov. Opozorila je, da je treba vse nepremičninske projekte čim prej zaključiti, saj bo kriza dolgotrajna.

V popoldanskem delu so se udeleženci razdelili na tri sekcije: zakonodajno, posredniško in cenilsko. V zakonodajni sekciji so predavatelji predstavili zadnje spremembe in novosti zakonodaje, ki se tika nepremičnin. V sekciji za prodajalce in posrednike nepremičnin je Jožef Murko iz Dodome poudaril, da mora, kljub krizi, kultura poslovanja posrednikov ostati na nivoju in da je smiselno povezovanje vseh akterjev na nepremičninskem trgu. Igor Kristan iz Bolhe je poudaril, da kakovost nepremičninskega oglasa odraža odnos podjetja do strank. V cenilski sekciji so ugotavljali, da je za cenilce na voljo več podatkov, kot nekoč, vendar pa ne omogočajo nepristranskega in objektivnega dela cenilcev. Andrej Kocuvan je poudaril, da so tržne cene vedno višje od dejanske vrednosti nepremičnin, ravno tako pa je cena takoj višja, če obstaja potencial, da bo zemljišče nekoč zazidljivo.

Drugi dan se je začel s predavanjem Branka Potočnika, direktorjem podjetja Insa, ki je lani dobilo naziv Q-nepremičninska družba 2008. Poudaril je, da večina nepremičninskih agencij dela kakovostno in pošteno. Merilo kakovosti je po njegovem mnenju število zadovoljnih strank, ki ga je mogoče meriti s številom vračajočih se strank in s številom strank, ki so prejela priporočilo. Nujno je sodelovanje med agencijami. V dveh zaporednih predavanjih predstavnikov Geodetske uprave RS so udeleženci izvedeli, katere nepremičninske evidence so na voljo, kakšne podatke vsebujejo in kako jih uporabljati. Predstavljen je bil potek vrednotenja nepremičnin in dejstvo, da nepremičninska reforma še ni končana. Petra Mlakar s podjetja Modri nasvet je predstavila aktualno davčno zakonodajo na področju nepremičnin.

V popoldanskem delu je Neža Močnik iz Veluxa predstavila pomen urejenih mansard in različne primere ureditev mansard. Investitorji morajo omogočiti kupcu, da lahko po svojih željah uredi mansardo. Mansarda lahko zagotavlja kakovostno bivalno okolje. Konferenca se je zaključila s predavanjem Dide Volk, sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki je predstavila sodno prakso v sporih okoli najemnih pogodb in razmerij.

Peta slovenska nepremičninska konferenca je udeležencem ponudila veliko znanja in informacij, ki jih lahko uporabijo pri svoji vsakodnevni praksi. Organizator Planet GV je s pestrim izborom predavanj poskrbel za dva zanimiva dneva. Ob koncu konference pa je udeleženki, ki je pravilno uganila datum 6. nepremičninske konference, ki bo 23. in 24. septembra 2010, podelil brezplačno udeležbo na konferenci.

Besedilo: SLONEP.net
Fotografiji: Andrej Krež, Planet GV

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog