Predstavitev SLONEP.net

SLONEP.net je osrednje spletno mesto z informacijami o nepremičninah. Obiskovalcem nudimo množico celovitih informacij in praktičnih nasvetov o prodaji, nakupu, najemu in oddaji nepremičnin, bivanju, urejanju in opremljanju doma ter poslovnih prostorov, finančnih vidikih nepremičnin in urejanju vrtov. Spletno mesto ima obsežno bazo vprašanj in odgovorov ter obsežne baze ponudnikov izdelkov in storitev

Zaradi obsega in pestrosti vsebin smo največji in najbolj prepoznaven spletni medij s področja širše nepremičninske tematike.

Vsako četrtletje izdelamo in javno objavimo analizo oglaševanih cen nepremičnin, ki jih nepretrgoma spremljamo že od leta 1995.

Bralcem na več kot 16.500 straneh predstavljamo različno nepremičninsko tematiko:

 • nakup in prodaja nepremičnin;
 • nepremičninski trg, cene nepremičnin;
 • stanovanjsko kreditiranje;
 • naložbe v nepremičnine;
 • zavarovanje;
 • nepremičninska zakonodaja;
 • gradnja hiš;
 • montažne hiše;
 • novogradnje;
 • opremljanje in urejanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
 • urejanje vrta in okolice.

Vsako področje je sestavljeno iz štirih delov. Ogrodje sestavljajo vsebine, ki so teoretičnega značaja. Bralci se seznanijo z osnovami področja. V vodičih so na voljo praktične informacije in nasveti. V kolikor imajo bralci vprašanja, na katera ne najdejo odgovora v obstoječih vsebinah, lahko zastavijo vprašanje in odgovoril jim bo kateri izmed ustreznih strokovnjakov. Vsako področje je zaključeno z novicami, kjer je mogoče spremljati povzetke dnevnih novic in posamezne daljše avtorske članke.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog