SLONEP Iskalnik

Išči v:
Število ustreznih rezultatov: 21
Novice: 18.05.2011: Do jeseni je treba vgraditi merilnike ali delilnike toplote - Do prvega oktobra letos morajo etažni lastniki vgraditi merilnike oziroma delilnike toplote, če imajo skupno ogrevanje. To nalaga energetski zakon. Predpis je obvezujoč in ima predvidene sankcije za tiste, ki tega ne želijo storiti. Pri vgradnji se pojavljajo težave zaradi različnih napeljav tople v...
Novice: 21.09.2011: 30. september 2011 je zadnji dan za vgradnjo merilnikov toplote - Konec septembra 2011 poteče rok za vgradnjo merilnikov toplote v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. Lastniki vseh posameznih delov stavbe morajo pred začetkom prvega obračunskega obdobja vgraditi delilnike stroškov za toploto za ogrevanje. V primeru namestitve de...
Novice: 22.11.2010: MOP je podalo pojasnila glede stroškov vgradnje merilnikov toplote - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo dodatna pojasnila, ki se nanašajo na vgradnjo in vplačilo stroškov vgradnje individualnih merilnih naprav, v povezavi z določbami Energetskega zakona. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je uvedel obvezni obračun stroškov za toploto v v...
Vprašanja: Uporaba sredstev rezervnega sklada za nabavo merilnikov toplote? - Prosim vas, če mi lahko odgovorite, ali za prvo vgradnjo merilnikov toplote (kalorimetrov, ekolokalov) lahko koristimo sredstva rezervnega sklada?
Vprašanja: Namestitev merilnikov v večstanovanjskem objektu in potrebno soglasje? - V večstanovanjskem objektu želimo namestiti merilnike za individualno merjenje porabe hladne vode in merilnike za merjenje porabe toplotne energije (možna je le namestitev merilnikov na radiatorje). Zanima nas, ali je dovolj da soglaša 50,1% lastnikov, ali je potrebno 100% soglasje.
Novice: 09.06.2003: Nov način obračunavanja porabe toplote - Finance poročajo, da je Agencija za učinkovito rabo energije je pripravila nov pravilnik o delitvi stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah. Od sedaj se bo lahko vgradilo merilnike porabe toplote po posameznih stanovanjih, če se bo strinjala vsaj polovica etažnih lastnikov. Tisti prebivalci v ...
Vprašanja: Merilniki za ogrevanje - Živimo v bloku,kjer lastniki stanovanj v srednjih etažah (2,3,4 nadstropje) zahtevajo individualne merilnike ogrevanja za stanovanje,pri čemer se mi zdi diskriminatorno do stanovalcev v pritličju in podstrešju,kjer se porabi več toplotne energije za isto kvadraturo stanovanja.Zanima me, kako se to o...
Vprašanja: Montaža merilnih naprav v bloku? - V bloku si nekateri etažni lastniki želimo, da bi si na svoje radiatorje uredili individualne merilnike toplote, ker bi si radi bolj pravično razdelili stroške. Kakšno večino potrebujemo, obstaja za to kakšna pravna podlaga? Hvala.
Vprašanja: Obračun porabe energije z merilniki? - Kako se izračuna dejanska poraba ob popisu s skale na merilnikih, ki so na radiatorjih. Konkretno sem porabil 50 enot v dvosobnem 63 m2 stanovanju. Cena plačila v 2 letih se mi je povečala za 100 %. Kako se popis skale izračuna v denar?
Novice: 22.02.2005: Spremembe pravilnika o stroških ogrevanja - Ministrstvo za okolje in prostor bo letošnjo pomlad objavilo spremenjeni pravilnik o delitvi in obračunu stroškov za toploto v stavbah z več odjemalci. Večja pozornost bo namenjena praviloma izjemni delitvi stroškov na osnovi delilnikov. Delilniki so preprostejši in cenejši kot merilniki. Kljub temu...
Novice: 27.09.2011: Jesen je čas za vzdrževalna dela v večstanovanjskih stavbah - Jeseni je čas, ko se na večstanovanjskih stavbah izvajajo številna popravila in opravila, ki zagotavljajo kakovostno bivanje. Trenutno se upravniki najbolj aktivno ukvarjajo z nameščanjem merilnikov in delilnikov toplote, ki jih morajo namestiti do konca meseca. Vgradnjo otežujejo spremembe ogrevanj...
Novice: 05.10.2011: Inšpektorji bodo kršitelje glede obračuna toplote do konca leta le opozarjali - Prvega oktobra se je iztekel rok za uvedbo obračuna toplote glede na porabo v večstanovanjskih stavbah, ki imajo skupno ogrevanje. Grobe ocene kažejo, da še približno četrtina stanovanj delilnikov nima vgrajenih. Konec julija 2011 je toploto po porabi plačevalo 42 % lastnikov stanovanj, 42 % jih je...
Vprašanja: Kolkšno soglasje potrebujemo za vgradnjo merilnikov za vodo? - Kot lastnik stanovanja v bloku sem si pred kratkim dal vgraditi števce za hladno in toplo vodo. Čeprav je večina etažnih lastnikov za to dala potrebno soglasje, pa posamezniki temu nasprotujejo.Upravitelju zgradbe pa večina ni dovolj, ampak zahteva strinjanje vseh stanovalcev našega vhoda (skupni št...
Teme in članki: Razvodna mreža centralnega sistema [Ogrevanje in klimatizacija] - Razvodno mrežo centralnega sistema ogrevanja tvorijo cevi, ki povezujejo celoten sistem centralne kurjave. Na ta način omogočajo transport vode od kotla do ogrevalnih teles in nazaj.
Vprašanja: Pravilna delitev stroškov ogrevanja? - Mati živi v večstanovanjski stolpnici, ki ima lastno kurilnico na kurilno olje, strankam pa se ogrevanje zaračunava proporcionalno glede na velikost (kvadraturo) stanovanja, pavšalno čez celo leto. Mati je pred kratkim iz dveh prostorov v stanovanju (kopalnice in kuhinje) dala odstraniti radiatorje,...
Vprašanja: Montaža odštevalnega vodomera ? - Živim v večstanovanjski stavbi, v kateri je montiran skupni števec za porabo vode. Tako plačujemo porabo vode glede na število prijavljenih oseb v stanovanju. Sedaj se pojavlja več problemov. Kot prvi je ta, da nekateri ne prijavijo vseh oseb in tako privarčujejo. Kot drugi problem je ta, da nekater...
Novice: 08.11.2010: Letošnji posvet Poslovanje z nepremičninami bo več poudarka dal medsebojnemu druženju - V prihodnjem tednu, natančneje 18. in 19. novembra bo v Portorožu potekal 21. nepremičninski posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS s sodelovanjem številnih soorganizatorjev. Pred posvetom, prijave nanj so še vedno mogoče, smo mag. Igorja...
Vprašanja: Kako naj izpeljemo in razdelimo stroške obnove? - Živim v starejši hiši, ki je potrebna obnove. V hiši so štiri stranke, dve stranki se strinjava, da bi vlagala v obnovo, dve pa ne. Hiša je že dokaj načeta in se začenja delati škoda. Ali lahko kako prisilimo stranki, ki nočeta vlagati, da plačata svoj delež obnove?
Vprašanja: Ali si lahko delimo stroške vzdrževanja? - Zanima me, kako je z nujnimi vzdrževalnimi stroški enodružinskega stanovanjskega objekta. Z družino živim v enodružinski hiši, katere solastnik sem do 1/4. Oče in mati v objektu katerega solastnika sta do 1/2 oz. 1/4 ne živita že več let (10). Pomembno je, da imata spalnico in kuhinjo (okrog 2/5) ob...
Novice: 05.03.2013: Obračun stroškov ogrevanja po dejanski porabi - Potrošniki se bolj varčnoobnašajo, če plačujejo svoje stroške iz svojega žepa kot iz skupne blagajne. Toje vodilo plačevanja ogrevanja po dejanski porabi. Vrsto let je bil obračunogrevanja v centralno ogrevanih večstanovanjskih stavbah zelo enostaven: vsi stanovalci so plačevali popovršini stanovan...
Vprašanja: Ponovni zbor etažnih lastnikov in potrjevanje investicij? - Mail upravniku zaradi kršitve SZ, prosim za mnenje. Pozdravljeni! Vabilo na zbor EL je v zadnjem delu vsekakor ponovno zavajanje s strani SPL-a, saj se v primeru nesklepčnega prvega Zbora EL, na ponovnem zboru lahko glasuje s prisotno večino le za predloge rednega upravljanja, kar pa investicije vse...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog