Novice - Prenova zunanjosti

Oglasno besedilo

Stabiliziranje posedenih temeljev in zaustavitev razpok na stenah

Objavljeno dne 12.05.2015

 

 

V novejšem času smo priča vremenskim pojavom, ki imajo izrazito negativne vplive na stabilnost stavb. Po daljših sušnih obdobjih nastopijo neurja in močni nalivi. Tako temeljna tla stavb najprej prizadene suša, nato pa še izpiranje zemljine. Med pogoste vzroke za posedanje temeljev in nastanek razpok na stenah sodijo tudi neustrezno utrjeni nasipi, nestrokovno izvedeni prizidki, izkopi v bližini objekta, vibracije, dodatne obremenitve in različne konstrukcijske napake. Navedene težave uspešno rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij.

Stabiliziranje temeljev z globinskim injektiranjem

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. V prvi fazi gre za razpokano fasado oziroma notranji omet, ki pa ob nepravočasnem ukrepanju pogosto preraste v večji problem. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Težave z diferenčnim posedanjem temeljev zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek. V teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih: Skozi temelj najprej naredimo vrtine premera 26 mm; vrtine so med seboj običajno oddaljene 1,0 m. V vrtine vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh nivojih: Prvi nivo zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, drugi in tretji nivo pa zajameta sloj zemljine do globine treh metrov pod temelji. Po potrebi utrjevanje temeljnih tal izvajamo tudi na večjih globinah.

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Že pri osnovnem posegu izvedemo tudi minimalni dvig konstrukcije (običajno do dva milimetra), kar je dodatna potrditev povečane nosilnosti temeljnih tal in uspešnosti posega. Dodatna prednost globinskih injekcij Uretek je tudi ta, da ne ustvarijo v terenu bariere za podtalnico, pač pa zmanjšujejo izpiranje zemljine.

Kontroliran dvig posedene konstrukcije

Temelje in konstrukcije, ki so utrpeli večje posedke, lahko dvignemo za več centimetrov. Gre za kontroliran dvig, ki ga lahko kadar koli ustavimo; po potrebi z dvigovanjem nadaljujemo do želenega nivoja. Celoten postopek dvigovanja sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Dvigovanje temeljev izvajamo zlasti v primerih, kadar so na stenah prisotne večje razpoke, katere lahko z dvigom delno ali v celoti zapremo. Dvigovanje celotnih konstrukcij pa izvajamo predvsem v primerih, ko je potrebno objekt ponovno postaviti v želeni, običajno vodoravni položaj. Dvigovanje se opravi neinvazivno, brez izkopov in brez poškodb na konstrukciji.

Trajnost posega

Več kot 30-letne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal s sistemom Uretek zagotavlja stabilnost temeljev in konstrukcij na dolgi rok. Geotehnična smola Geoplus je lahka in hkrati zelo čvrsta ter ima izredno dolgo življenjsko dobo, zato sanacije s tehnologijo Uretek veljajo za trajne.

Vsestranska uporabnost

Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja. Posege najpogosteje izvajamo na stanovanjskih hišah in blokih, stavbah javnega značaja (vrtci, šole, upravne stavbe) ter na poslovnih, industrijskih in infrastrukturnih objektih. Rešitve, ki jih nudi Uretek so zaradi svoje neinvazivnosti še posebej praktične za zgodovinske in spomeniško zaščitene stavbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek.

Več o podjetju: URETEK d.o.o.
Vir: SLONEP

Več: http://www.uretek.si

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog