Novice - Prenova zunanjosti

Oglasno besedilo

Sanacija posedenih temeljev in tlakov z globinskim injektiranjem

Objavljeno dne 07.01.2016

Težave, ki nastanejo pri povečani obremenitvi oziroma nezadostni nosilnosti tal pod temelji, se pokažejo kot razpoke na stenah in tlakih objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. V prvi fazi gre za razpokano fasado oziroma notranji omet, ki lahko preraste v resen problem. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Navedene težave uspešno saniramo s tehnologijo globinskega injektiranja.

Vzroki posedanja temeljev

Vzroki posedanja so številni. Med najpogostejše spadajo izsušitev terena, puščanje vodovodnih cevi in odtokov, slab teren (nasutje), izkopi v bližini objekta, šibkost obstoječih temeljev, dodatna obtežba konstrukcije, neustrezno grajeni prizidki, aktivnosti podtalnice in posledično izpiranje temeljev, vibracije... V novejšem času imajo čedalje večji vpliv na zemljino tudi klimatske spremembe — nenadne menjave suše in močnega deževja.

Rešitev problema z globinskim injektiranjem

Ena izmed novejših in učinkovitih rešitev je tehnologija globinskega injektiranja, I<i je specializirana za utrjevanje (konsolidacijo) temeljnih tal stanovanjskih hiš in blokov, poslovnih stavb, industrijskih objektov, spomeniško zaščitenih stavb, cerkva in podobnih objektov. Gre za preprost, čist, hiter, natančen in zelo učinkovit postopek, pri katerem v temeljna tla vbrizgajo posebno ekspanzijsko smolo, ki je namenjena za tovrstne geotehnične posege. Izjemna ekspanzijska moč smole se na objektu pokaže že v nekaj minutah. Z omenjenimi injekcijami učvrstijo teren pod temelji, lahko pa celo dvignejo posamezne stene in/ali tlake objekta, v kolikor to dovoljujeta statika objekta in nosilnost terena. Globinske injekcije so primerne za vse tipe zemljine, najboljše rezultate pa dosežejo v glinah in produ. Smola je praviloma lahka in, ko se strdi, tudi izredno čvrsta. Zaradi navedenih lastnosti ne povzroča dodatnih obremenitev temeljnih tal. V tem smislu ima raztezna smola pomembne prednosti pred podbetoniranjem.

Na sliki: dvig in stabiliziranje nagnjene fontane na Ribjem trgu v Ljubljani s tehniko Uretek.

Izvedba globinskega injektiranja

Na mesto posega pripelje kamion —mobilna delavnica. Ob steni objekta izvedejo vrtine premera približno 2,5 cm, ki so med seboj oddaljene od 0,5 do 1,5 m. Vrtajo skozi temelje v zemljino do potrebne globine. V izvrtane luknje vstavijo cevi, po katerih vbrizgajo smolo s posebno napravo. V prvi fazi pod kontro-liranim pritiskom vbrizgajo smolo neposredno pod temelj. Smola se porazdeli, zapolni vse prazne prostore v zemljini ter s pomočjo prostore v zemljini ter s pomočjo ekspanzijske sile zatesni in s pritiskom utrdi teren. Rezultat so izboljšane geomehanske sposobnosti temeljnih tal.

Za dokončno učvrstitev podlage objekta izvršijo še drugo fazo posega, s čimer utrdijo tla tudi v večjih globinah, kjer prihaja do napetosti, ki so posledica zgornje obtežbe. S tem dodatno utrdijo področje največjih obremenitev. Ekspanzijska smola ojači in zatesni podlago, iztisne vodo in zrak ter aglomerira (poveže) ločene dele terena pod temelji. Celoten poseg usmerjajo na osnovi podatkov, ki jih v realnem času z lasersko merilno napravo. Vbrizgavanje smol traja do trenutka, ko laserska merilna naprava zazna prve premike v vertikalni smeri, kar je neposreden dokaz, da so tla učvrščena do te mere, da so sposobna prenašati dinamične obremenitve, ki nastajajo pri dvigu. V kolikor tla prenašajo dinamične obremenitve, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo prenašale tudi statično težo objekta.

Prednosti sistema Uretek

Ta način sanacije temeljev odlikujejo tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja, možnost izvedbe posega tudi na notranjih nosilnih stenah in tlakih ter ekološka neoporečnost.

Več o podjetju: URETEK d.o.o.
Vir: SLONEP

Več: http://www.uretek.si/

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog