Novice - Prenova zunanjosti

Oglasno besedilo

Razpoke na steni – kako ukrepati?

Objavljeno dne 29.01.2018

Na številnih hišah in drugih objektih se na stenah pojavljajo konstrukcijske razpoke. Najbolj pogost vzrok za nastanek razpok je posedanje temeljev, ki je posledica sprememb v terenu. Med najpogostejše spadajo izsušitev terena (suša), puščanje vodovodnih cevi in odtokov, neustrezno utrjeni nasipi, izkopi v bližini objekta, delovanje podtalnice in posledično izpiranje temeljev, vibracije… V novejšem času imajo čedalje večji vpliv na zemljino klimatske spremembe  –  nenadne menjave suše in močnega deževja. Včasih pride do razpok tudi zaradi šibkosti obstoječih temeljev ali neustrezno grajenih prizidkov.


Rešitev problema z globinskim injektiranjem

Ena izmed novejših in učinkovitih rešitev je tehnologija globinskega injektiranja Uretek, ki je specializirana za utrjevanje (konsolidacijo) temeljnih tal stanovanjskih hiš in blokov, poslovnih stavb, industrijskih objektov, spomeniško zaščitenih stavb, cerkva in podobnih objektov. Gre za preprost, čist, hiter, natančen in zelo učinkovit postopek, pri katerem v temeljna tla vgradijo posebno ekspanzijsko smolo, ki je namenjena za tovrstne geotehnične posege. Izjemna ekspanzijska moč smole se na objektu pokaže že v nekaj minutah. Z omenjenimi injekcijami učvrstijo teren pod temelji, lahko pa celo dvignejo posamezne stene in/ali tlake objekta, v kolikor to dovoljujeta statika objekta in nosilnost terena. Če na konstrukciji ni kakšnih ovir, se razpoke na steni s posegom lahko tudi delno stisnejo.

Globinske injekcije so primerne za vse tipe zemljine, najboljše rezultate pa dosežejo v glinah in produ. Smola je praviloma lahka, in ko se strdi, tudi izredno čvrsta. Zaradi navedenih lastnosti ne povzroča dodatnih obremenitev temeljnih tal. Ugotavljamo, da ima raztezna smola Uretek Geoplus več pomembnih prednosti v primerjavi s cementnim injektiranjem ali podbetoniranjem.


Izvedba injektiranja

Ob steni objekta izvedejo vrtine premera približno 2,5 cm, ki so med seboj oddaljene od 0,5 do 1,5 m. Vrtajo skozi temelje v zemljino do potrebne globine; lahko tudi do več metrov. V izvrtane luknje vstavijo cevi, po katerih vgradijo smolo s posebno napravo. V prvi fazi pod kontroliranim pritiskom vbrizgajo smolo neposredno pod temelj. Smola se razširi z ekspanzijsko silo in tako utrdi teren. Rezultat so izboljšane geomehanske sposobnosti temeljnih tal. Za dokončno učvrstitev podlage objekta izvršijo še drugo fazo posega, s čimer utrdijo tla tudi v večjih globinah, kjer prihaja do napetosti, ki so posledica zgornje obtežbe. S tem dodatno utrdijo področje največjih obremenitev. Ekspanzijska smola ojači in zatesni podlago, iztisne vodo in zrak ter aglomerira (poveže) ločene dele terena pod temelji.

Celoten poseg usmerjajo na osnovi podatkov, ki jih v realnem času posredujejo laserske merilne naprave; te so nameščene na stenah objekta. Vbrizgavanje smol traja do trenutka, ko laserske merilne naprave zaznajo prve premike v vertikalni smeri, kar je neposreden dokaz, da so tla ustrezno utrjena.


Poseg z Uretekom je trajen in prijazen do okolja

Smola Uretek Geoplus je trajna; dobavitelj na osnovi preizkusov in izkušenj zagotavlja, da njena mehanska stabilnost traja najmanj 65 let. V teren vgrajena raztezna geotehnična smola se ne krči in ne razkraja; tudi v terenu, v katerem je veliko vode. Smola Geoplus je nevtralna do okolja in skladna z evropskimi okoljskimi direktivami. Pomembna referenca: Tehnologija Uretek se v Zahodni Evropi uporablja že 40 let, v Sloveniji pa 25 let. Globalno je bilo z njo izvedenih že več kot sto tisoč posegov. Ta način sanacije temeljnih tal odlikujejo tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja ter možnost dvigovanja in izravnave posedenih ali nagnjenih konstrukcij.

Več o podjetju: URETEK d.o.o.
Vir: SLONEP

Več: http://www.uretek.si

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog