Vodič

Kakovostna, energijsko smiselna obnova stavbe


Večina starejših stanovanjskih stavb je energijsko potratnih, tudi bivanje v njih ni niti udobno niti zdravo. Za ogrevanje porabijo stanovalci ogromno energije - veliko preveč, energija pa postaja vedno dragocenejša in dražja. Zaradi tega je treba povečati energijsko učinkovitost stavb in zmanjšati rabo energije v stavbah. Veliko pozornost je treba nameniti tistim ukrepom, ki največ prispevajo k celoviti obnovi obstoječih stavb in izboljšajo bivalne pogoje.

Več je možnih razlogov, da se stanovalci lotijo obnove: dotrajanost posameznih delov stavbe, povečanje energijske učinkovitosti, posodobitev, izboljšanje bivalnih pogojev … Pred načrtovanjem in izvedbo ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti morajo poznati značilnosti stavbe. Enostaven izračun letne rabe energije za ogrevanje stanovanjske površine pokaže energijsko število stavbe. Potratne stavbe porabijo desetkrat več energije, kot enako velike stavbe, zgrajene skladno z sedanjo zakonodajo! In predpisi bodo vsakih nekaj let strožji - prva napovedana zaostritev bo začela veljati leta 2015, še strožja leta 2020. Po letu 2020 bo dovoljeno graditi samo hiše, ki skoraj ne bodo rabile energije za ogrevanje, torej skoraj nič energijske hiše.

Kje začeti?

Enostavni energetski pregled lahko s pomočjo navodil na spletu naredite sami, prav tako oceno kakovosti bivanja. Svetujem, da si izračunate energetsko število stavbe: letno rabo energije za ogrevanje v kWh delite z ogrevano površino v m2. Če je količnik večji od 50 kWh/m2, potem stanujete v potratni stavbi. V informacijo: pasivne stavbe imajo energetsko število manjše od 15, stare potratne stavbe pa tudi več kot 200!

Glede na rabo energije, dotrajanost stavbe in pogoje bivanja, pripravite plan obnove stavbe tako, da bo ob najmanjši investiciji potrebno manj energije za ogrevanje, hkrati pa se bodo izboljšali bivalni pogoji. Prioriteto ukrepov določite glede na nujnost ukrepa, stanje zgradbe in vračilo investicije. Če boste ukrepe izvajali fazno, naj bodo dela tako medsebojno usklajena, da se bodo dopolnjevala. Toplotne izolacije zunanjega ovoja naj bo kar se da veliko, recimo 20 cm stiropora na fasado in 30 cm mineralne volne v streho. Poleg tega je pomembna raba obnovljivih virov energije, učinkovite ogrevalne naprave, mehansko prezračevanje (z vračanjem energije odpadnega zraka ali brez), odprava toplotnih mostov, energijsko učinkovita okna oz. vsaj zasteklitev, raba dnevne svetlobe, uporaba varčnih gospodinjskih aparatov, energijsko učinkovita priprava in raba sanitarne vode, pasivni in aktivni princip rabe sončne energije, zmanjševanje toplotnih izgub ter podobni ukrepi.

Načrtujte prenovo svoje hiše ambiciozno, učinkovito, obnovljivo. K načrtovanju vključite stroko: ključen je dober projekt energijsko učinkovite prenove, ki ga naredijo skupaj arhitekt in projektanti. Če se boste zanašali samo na zagotovila izvajalcev ali priporočila trgovcev, sanacija ne bo učinkovita, saj posamezni izvajalci (ne glede na to, kako so usposobljeni), ne obravnavajo stavbe celovito. Trgovci recimo ne vedo, v kakšnem stanju so vaša okna in vam bodo z najboljšim namenom nudili nova okna, čeprav je morda pri vas primernejše zamenjati le zasteklitev.

Dostikrat v obnovo prisili plesen, ki se rada razraste v vogalih in se hitro razširi čez celo steno. Pri odpravi plesni bodite temeljiti. Odpravite vzroke, da se ne bo zopet pojavila, zgolj odprava posledic ne zadošča.

Kurilno olje se, kljub občasnim pocenitvam, vztrajno draži. Poleg tega raba kurilnega olja bremeni okolje. Če je možno, izberite obnovljive vire energije za centralno ogrevanje stavbe. Drva, sekanci ali peleti, ki zgorevajo v sodobnih kurilnih napravah, so lahko prava izbira. Vendar izberite kurilno napravo, ki ima majhne emisije prašnih delcev. Prah iz dimnika ne škoduje samo sosedom, ampak tudi vam.

Kako učinkoviti naj bodo ukrepi energijske prenove?

Pri posameznih ukrepih ne gre pretiravati, naj bodo primerni in medsebojno usklajeni. Pomemben je skupni rezultat vseh ukrepov.

Pri izbiri oken upoštevajte energijsko bilanco izgub/dobitkov in delež dnevne svetlobe. V večini primerov je dvojna zasteklitev energijsko ugodnejša od trojne, pa še cenejša je!

Po zamenjavi oken je potrebno spremeniti bivalne navade in prostore večkrat dnevno intenzivno kratkotrajno prezračevati, še bolje pa je vgraditi mehansko prezračevalno napravo, saj so sodobna okna tesna.

Najpogosteje uporabljen toplotnoizolacijski material za fasade, ki zagotavlja najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo, je stiropor oz. ekspandirani polistiren (EPS) in v zadnjem času črn stiropor (EPS z dodanimi delci grafita).

V ostrešje vgradite toplotno izolacijo, ki ni gorljiva, da ne bi povečali požarno ogroženost stavbe. Svetujem, da vgradite več toplotne izolacije, kot so minimalne zahteve po kriteriju Eko sklada za finančno spodbudo.

Nov ogrevalni sistem naj bo prilagojen prenovljeni stavbi. Le v pregovoru od viška ne boli glava: premočen kotel centralnega ogrevanja je zapravljivček, ki odda več energije v dimnik kot v hišo. Če je pri starih stavbah zadoščalo ogrevanje moči 100 W/m2, torej 15 kW za 150 m2 ogrevane površine, zadošča za prenovljene stavbe kurilna naprava moči 3 do 5 kW. Morda sploh ne potrebujete kotla v kurilnici in zadošča že etažni toplovodni kamin ali toplotna črpalka.

Kako do denarja in informacij?

Eko sklad nudi finančne spodbude ali ugodne kredite za energijsko učinkovito prenovo večstanovanjskih stavb, poglejte na www.ekosklad.si. Tudi če je del sredstev nepovraten, to ne pomeni, da ne boste imeli stroškov. Nasprotno, za večino naložbe rabite lasten denar, zato ukrepe skrbno načrtujete. Preglejte reference, obiščite primere dobre prakse, pogovorite se z uporabniki. Nato naročite projekt za izvedbo, primerjajte prejete ponudbe, izberite dobrega izvajalca… Za strokovne in nevtralne nasvete obiščite spletno energetsko svetovanje www.zenergija.si.

 

Matjaž Valenčič, energetski svetovalec

www.zenergija.si, maj 2013

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog