Vprašanja - Pred prenovoAli lahko sosed obnavja hišo brez moje vednosti?

VPRAŠANJE:

Kakšen je postopek pri obnovi sosedove hiše, katera je 40 cm oddaljena od naše parcele. Razlog za to je, da so sosedje brez naše vednosti postavili oder za obnovo fasade, kateri sega cca. 1 m na naše dvorišče, na katerem imamo parkirane avtomobile. Njihov zagovor na to je, da smo mi dolžni njim omogočiti obnovo hiše. Zanima me, ali oni potrebujejo najino soglasje ali ne, in kakšen je sploh postopek pri taki zadevi.

(TEDY)


ODGOVOR:

 V danem primeru ima vaš sosed res pravno podlago v 76. čl. Stvarnopravnega zakonika, ki določa:

"(1) Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, lahko začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

(2) Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje.

(3) Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, mora plačati primerno nadomestilo.

(4) Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine."

Iz navedenega pa sledi, da:

  • bi vas moral sosed primerno obvestiti o posegu na njegovi hiši (vaše soglasje ni relevantno)
  • bi vi lahko zahtevali nadomestilo,
  • obstoj same pravne podlage za izvedbo vzdrževalnih del sosedu še ne omogoča, da kar samoumevno moti vašo posest.

20.07.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog