Novice - Zakonodaja

novica

Zaradi ohlapne zakonodaje se gradijo arhitekturno neustrezne stavbe

Objavljeno dne 24.11.2005

Slovenska zakonodaja je preveč ohlapna na področju urbanizma. Kot posledica nastajajo na podeželju in tudi v mestih zgradbe, ki se arhitekturno nikakor ne skladajo z okolico. Krivdo za to nosi obstoječa zakonodaja.

Glavni minus obstoječe zakonodaje je, da zasebnim projektantom dopušča možnost, da objekte načrtujejo skladno z željami investitorjev, pri tem pa nihče ne preverja ali so izdelani načrti skladni z občinskim prostorskim odlokom. Stari zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, je poleg gradbenega zahteval tudi lokacijsko dovoljenje. Zaradi tega so v postopku sodelovali tudi občinski urbanisti, ki so z vsakim graditeljem iskali kompromisne rešitve. Od spremembe zakonodaje leta 1997 pa občine in upravne enote niso več pristojne preverjati skladnost načrtov s prostorskimi akti.

Povzeto po članku Damjane Stamejčič.

Vir: SLONEP

Več: http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,50&id=270dc26a11a5df...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog