Novice - Zakonodaja

Novi zakoni prevetrili področje nepremičnin

Objavljeno dne 09.08.2004

V bližnji preteklosti in v bližnji prihodnosti je že oz. še bo stopilo v veljavo nekaj zakonskih aktov, ki temeljito posegajo na področje lastništva, prodaje in posredovanja nepremičnin. Obvezne licence za posredovanje pri nepremičninah, davek na nepremičnine in model za izračunavanje vrednosti nepremičnin, bodo temeljito prevetrili nepremičninsko področje.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je že podelilo prvih 76 licenc za nepremičninsko posredovanje. Ravno tako je že vzpostavljen javno dostopni imenik nepremičninskih posrednikov. Licence so nadgradnja prostovoljnih licenc, ki sta jih vpeljali nepremičninska zbornica in Informacijska borza nepremičnin. Z njimi se bo povečalo varstvo uporabnikov storitev nepremičninskih posrednikov, zavaroval javni interes in pospešil razvoj stroke. Zaradi vsega naštetega se bodo kupci in prodajalci bolj pogosto posluževali storitev nepremičninskih agencij. Licence so odstrelile vse tiste, ki niso primerni za posrednike. Za pridobitev je zahtevana višja strokovna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit. Ravno tako je zahtevana nekaznovanost s področja premoženjskih in gospodarstvenih deliktov.

Agencije morajo po zakonu biti zavarovane za odškodninsko odgovornost v znesku najmanj 40 milijonov tolarjev za posamezni primer in ne manj kot 80 milijonov tolarjev za vse zavarovane primere v letu. Zavarovalnica Triglav do sedaj še ni imela nobenega odškodninskega zahtevka.
 
Zakon o nepremičninskem posredovanju je določil tudi višino provizije, ki je lahko največ 4 % pogodbene cene in se jo deli na dva dela, v kolikor se stranki dogovorita za razdelitev zneska. Takšna provizija ne velja za pogodbene vrednosti nižje od 10.000 evrov. S provizijami so lahko zadovoljni kupci in prodajalci, manj zadovoljne pa so agencije. Okoli 5% nepremičnin je takšnih, pri katerih predpisana provizija ne pokrije stroškov posredovanja. Pri takšnih nepremičninah agencije verjetno ne bodo mogle nuditi enako kvalitetnih uslug.

Davek na nepremičnine bo pripeljal večjo preglednost nad nepremičninskim trgom. Vrednotenje nepremičnin bo poenostavil zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi ga državni zbor sprejel še letos. Njegov osnovni namen je ustvariti podlago za obdavčitev nepremičnin. Davek na nepremičnine bo stopil v veljavo leta 2006 kljub napovedim, da naj bi se to zgodilo že prihodnje leto. Odlog je posledica nepopolnih podatkov v katastru stavb. Z novim davkom naj bi se uveljavila enakopravna in pravična obdavčitev nepremičnin. Občinam bi se tudi zagotovilo ustrezen finančni vir. Davčna stopnja še ni določena, predlagana pa je med 0,3 % in 1 %.

Kljub vsem spremembam, ki se nam obetajo, naj ne bi prihajalo do spreminjanja razmerja med lastniškimi in najemnimi stanovanji. To nas tudi najbolj loči od ostalih dežel EU. O drugih vplivih nove zakonodaje pa zaenkrat še ni mogoče govoriti.

Povzeto po članku Katje Goljevšček.

Vir: Gospodarski vestnik, 09.08.2004

Več: http://www.gvrevija.com/show_article.php?id_article=4115&Sho...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog