Novice - Zakonodaja

novica

Energetske izkaznice stavb

Energetske izkaznice stavb
Objavljeno dne 20.09.2013


Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so veljavni standardi in podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Izdelajo jo neodvisni strokovnjaki na zahtevo stranke.

Zakaj potrebujete energetsko izkaznico stavbe?

Da veste, kako energijsko učinkovita je vaša stavba in kako povečati energijsko učinkovitost. Zakonodaja predpisuje, da potrebujejo energetsko izkaznico vse stanovanjske in poslovne stavbe ter določa roke, do katerih jih morajo pridobiti:

  • pridobiti jo mora vsaka novo zgrajena stavba pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
  • obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela (stanovanja) in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več;
  • večstanovanjski objekt, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015, mlajši pa najkasneje do leta 2030;
  • država mora biti vzor državljanom, zato mora do konca letošnjega leta, torej do 31. decembra 2013, pridobiti energetske izkaznice in objaviti popis stavb osrednje vlade, večjih kot 500 m2, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, zlasti pa morajo objaviti tlorisno površino in energetsko učinkovitost vsake stavbe.

Iz tega sledi, da je za izdelovalce energetskih izkaznic ogromno dela. Če želite prodati stanovanje, pravočasno poiščite neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Če se boste obirali, vam lahko kupec uide.
Lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi, pozor
: ne naročajte energetskih izkaznic za posamezna stanovanja, naročite jih za celo stavbo. Ko prvi lastnik naroči izdelavo izkaznice za namen prodaje ali oddaje v večstanovanjski stavbi, postane le-ta obvezna za stavbo. Strošek za izdelavo izkaznice se smatra kot strošek upravljanja, ki bremeni vse etažne lastnike po solastniških deležih.

Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti. Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Pridobitev energetske izkaznice

Lastnik stavbe pridobi energetsko izkaznico z vlogo pooblaščenemu izdajatelju, izdelal pa jo bo neodvisni strokovnjak, ki ima veljavno licenco za izdelavo energetske izkaznice. Seznam pooblaščenih izdajateljev in neodvisnih strokovnjakov je objavljen na spletu.

Naročnik energetske izkaznice mora neodvisnemu strokovnjaku, ki bo izdelal energetsko izkaznico, dati na volje vse potrebne podatke, projektno in tehnično dokumentacijo ter mu omogočiti vstop in ogled v stavbo. Koristno je, da lastnik sam poišče to dokumentacijo, saj si s tem precej zniža stroške izdelave energetske izkaznice. Pomembna je predvsem vrsta in debelina materiala v stavbnem ovoju, dimenzije stavbe, okna, prezračevanje, vrsta in način ogrevanja, hlajenja, priprave tople vode ter razsvetljava.

Cena energetske izkaznice je sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice izdajatelja in prispevka za izdajo energetske izkaznice, ki je odvisen od namembnosti, velikosti stavbe in števila posameznih enot stavbe ter jo podrobneje določi vlada. Če boste hitro naročili izdelavo energetske izkaznice, bo za vas cena nižja. Prihranili boste izdatek za prispevek, ki še ni določen. Skladno z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-E/ (Ur.l. RS, št. 10/12), prispevka za izdajo energetske izkaznice ni potrebno plačevati, dokler ni vzpostavljen glavni elektronski register in nadzorni sistem, ker zaradi tega še ne nastajajo stroški. Prehitite upravne postopke, privarčujte.

Več o energetski izkaznici, ceni in rokih izdelave boste našli na www.eizkaznica.si. Za nasvete obiščite strokovno, celovito in brezplačno energetsko svetovanje za občane, ki je vsak četrtek od 17:00 do 19:00 v Centru energetskih rešitev v BTC. Zaradi omejenega časa si zagotovite svoj termin, prijavite se na [email protected]. Poglejte na http://www.cer-slo.si ali na www.zenergija.si.

Matjaž Valenčič, energetski svetovalec

Vir: SLONEP

Več: http://www.zenergija.si/

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog