Vprašanja - ZakonodajaKolikšna je razlika v ceni spomeniško zaščitene in nezaščitene hiše?

VPRAŠANJE:

Zanima me, kolikšna je razlika v prodajni ceni med hišo, ki je zaščitena kot kulturna dediščina v primerjavi z enako veliko hišo, ki ni zaščitena kot kulturna dediščina?

Kako se izračuna oz. določi prodajna cena take hiše, ki pa je v zelo slabem stanju?

Hvala.

(Urška)


ODGOVOR:

 
Izračun same vrednosti hiše, ki je pod spomeniškim varstvom je v osnovi enak izračunu vrednosti hiše, ki ni pod njihovim varstvom. Razlika se prikazuje v višini, sorazmerni zahtevam Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Republike Slovenije (ZVNKD), ki vam bo predpisalo uporabo določenih materialov, postopkov, gabarite objektov, zamenjavo stavbnega pohištva z "originalnimi" materiali, ...

Razliko preprosto izračunate tako, da pridobite (vi ali lastnik) za željeni objekt zahteve ZVNKD-ja in obenem si od izvajalca del ali projektanta pridobite oceno investicije, ki je potrebna za obnovo objekta brez upoštevanja zahtev ZVNKD-ja ter še dodatno ponudbo z upoštevanjem zahtev ZVNKD-ja.

Razlika med vrednostjo za željeno obnovo in določeno obnovo je potem tista vrednost, za katero lahko znižate nakupno vrednost objekta, saj boste to vrednost če boste hoteli v objekt kaj vlagati, tako ali tako vložiti.

  

17.11.2005 (GRADIMO.si)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog