Vprašanja - ZakonodajaPosojilo za nakup funkcionalnega zemljišča?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če je po preteku varčevanja v Nacionalni varčevalni shemi možen odkup funkcionalnega zemljišča k obstoječemu zemljišču. (To zemljišče je ob parceli, na kateri stoji hiša).

(Slavka)


ODGOVOR:

34. člen Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki ga lahko dobite na internetni strani Stanovanjskega sklada RS predpisuje, da lahko posojilojemalec odobreno posojilo iz NSVS porabi samo za:

  1. nakup stanovanja ali stanovanjske hiše
  2. gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja)
  3. rekonstrukcijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše ali
  4. adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše
  5. nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše
  6. plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča
  7. plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče
  8. plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni iz prejšnjih točk tega člena
  9. poplačilo že najetih posojil za namene, navedene v tem členu.

Točka 5. navedenega člena veli, da je možno posojilo porabiti samo za nakup stavbnega zemljišča, torej takšnega za katerega je urejeno gradbeno dovoljenje, ki je tudi nujno potrebno, če želite da vam banka odobri posojilo (35. člen Zakona o NSVS).

V primeru, da pa po končanem varčevanju v NSVS ne potrebujete posojila za nakup zemljišča, lahko privarčevana sredstva poljubno porabite.

Za več informacij glede nakupa zamljišča s pomočjo NSVS pa vam priporočamo, da se obrnete na Stanovanjski sklad RS (tel.: +386 1 4710 516 (za vprašanja glede NSVS), +386 1 4710 531 (za vprašanja glede stanovanjska posojila).

 

A.Š. 

20.08.2004 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog