Vprašanja - ZakonodajaVeljavnost gradbenega dovoljenja

VPRAŠANJE:

Zanima me, kaj se zgodi s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, če se objekt znotraj njegove veljavnosti sicer zgradi, pa začetek gradbenih del ni bil prijavljen inšpekciji. Hvala

(Sara)


ODGOVOR:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 71. členu predpisuje:

(1) Gradbeno dovoljenje neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:

  1. v primeru zahtevnega objekta: v treh letih po njegovi pravnomočnosti
  2. v primeru manj zahtevnega objekta: v dveh letih po njegovi pravnomočnosti
  3. v primeru namembnosti in enostavnega objekta: v enem letu po njegovi pravnomočnosti

Seveda vaš problem ni osamljen, saj večina graditeljev (zavestno) krši 82. člen ZGO-1, kjer je navedeno:

(1) Investitor mora ... sestaviti prijavo gradbišča (dobili ste jo ob samem gradbenem dovoljenju) in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred pričetkom del.

Menimo, da ste s svojim neprijavljanjem pričetka del zgolj v prekršku po 174. členu ZGO-1, kjer se vas lahko kaznuje, če seveda gradite v lastni režiji z 50.000 do 150.000 tolarji, če pa vam je dela izvajalo podjetje pa njih zaradi neoznačenosti in ostalih pomanjkljivosti zgolj z ureditvijo gradbišča do 5.000.000 tolarji.
V kolikor imate dokaze (gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo, ...) lahko pogojno z njimi tudi dokažete pričetek gradbenih del.

... zakon o graditvi objektov si lahko preberete tukaj ...

  

19.04.2004 (GRADIMO.si)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog