Vprašanja - ZakonodajaVprašljiva zazidljivost parcele..

VPRAŠANJE:

V lasti imam zazidljivo parcelo v izmeri 672 m2. Na urbanističnem zavodu so sporočili, da ima občina v dolgoročnem planu tu graditi avtocesto. Ali ima v tem primeru občina odkupno pravico oz. kdaj lahko to parcelo prodam oz. ali ima še vedno enako vrednost kot zazidljiva parcela..? Hvala in lep pozdrav,Vesna

(NN)


ODGOVOR:

Zakon o urejanju prostora v 85. členu določa, da občina lahko sprejme odlok, na podlagi katerega bo uveljavljala predkupno pravico. Občina lahko določi območje predkupne pravice na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij. Občine morajo take odloke sprejeti čimprej, v kolikor želijo uveljavljati svojo zakonito predkupno pravico, saj do sprejetja takega odloka te pravice ne morejo uveljavljati .

Ali je občina to storila za vašo parcelo, se pozanimajte na sami občini.

Poleg tega morajo občine, če se na njih obrnejo lastniki nepremičnin za izdajo potrdila po 87. členu Zakona o urejanju prostora, izdati potrdilo v katerega napišejo, da ne uveljavljajo predkupne pravice, če še nimajo sprejetega “odloka o predkupni pravici” po 85. členu.

 

24.11.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog