Vprašanja - ZakonodajaEnostavni objekt

VPRAŠANJE:

Kaksni samostojni objekti so po novem zakonu "enostavni objekti"? Konkretno,samostojni objekt kaksne kvadrature,izgleda ter nacina gradnje in namembnosti lahko postavim na lastnem zemljiscu brez pridobitve gradbenega dovoljenja?

(Borut)


ODGOVOR:

Novi Zakon o graditvi objektov v 8.členu zgolj razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja na zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Minister pristojen za prostorske in gradbene zadeve pa bo s pravilnikom podrobneje določil vrste enostavnih objektov, njihovo največjo velikost, način gradnje in rabe ter pogoje za njihov odmik od meje sosednjih zemljišč. Dokler pa tega pravilnika še ni, veljajo občinski predpisi, ki se razlikujejo od občine do občine, zato bo najbolje, da se obrnete na vašo občino.

Za enostavni objekt pa velja, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom (3. člen). Poleg tega pa bo moral biti enostavni objekt glede velikosti, načina gradnje in rabe ter odmika od meje sosednjih zemljišč v skladu z že zgoraj omenjenim pravilnikom, ki bo sprejet in bo podrobneje določal kriterije za enostavne objekte.

Poglejte si še:

- Lokacijska informacija

- Slovarček

24.11.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog