Novice - Upravne enote

Neustrezno delo upravne enote močno spremenilo podobo Krasa

Objavljeno dne 08.11.2011
Neregulirana pozidava Krasa v zadnjih dveh desetletjih je močno spremenila njegovo arhitekturno, socialno in krajinsko identiteto. Izredni nadzor nad delom upravne enote Sežana je pokazal, da so se gradbena dovoljenja izdajala neustrezno, zazidala so se kmetijska zemljišča, ki se ne bi smela, zazidljiva območja so prevelika in dve občini sta delovali v korist investitorjev.

Občine urejanje prostora izvajajo le z občinskimi prostorskimi načrti, podrobnih izvedbenih prostorskih aktov za večja gradbena območja pa niso pripravljale. Nekateri projekti pa niso v celoti upoštevali niti prostorskih aktov.

Povzeto po članku Urše Marn.
Vir: Mladina, 07.10.2011

Več: http://www.mladina.si/tednik/201140/kaos_na_krasu

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog