Vprašanja - Upravne enoteOdjava stalnega prebivališča in problemi povezani s tem?

VPRAŠANJE:

Oče se je ločil in nas pustil. Vsa leta je delal v tujini in ni nikoli plačeval zame. Mama mu je dovolila, da se je prijavil na naš naslov v Sloveniji zaradi potnega lista. Sedaj je upokojen in živi v Sloveniji, vendar ima še vedno stalno prebivališče na mojem naslovu. Noče se odjaviti in ima vse papirje na moj naslov, a ne živi pri meni, niti nimamo stikov. Pokojnino prejema iz Avstrije in si je vzel kredit, a ga ne plačuje redno. Tudi položnic za mobitel ne plačuje. Tudi za televizijo so ga našli na mojem naslovu in vsa pošta in vsi opomini prihajajo k meni. Sem že klical in razlagal in prosil naj ne pošiljajo to k meni, ampak vedno so mi rekli, da je prijavljen na moj naslov in da oni nič ne morejo. Kaj naj storim? Ali je možno da, če ne bo plačeval, da se bodo spravili na mene in mi še kaj vzeli, pa čeprav mi sploh ni več oče in nimam stika z njim?

(bobo )


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da se obrnete na vašo Upravno enoto in jih prosite, da sprožijo postopek ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča za vašega očeta, ker se stalno ne ujema z dejanskim bivališčem.

Pravno podlago imate v 8. čl. Zakona o prijavi prebivališča, ki določa,

"Če pristojni organ podvomi, da posameznik stalno prebiva v naselju oziroma na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče, oziroma je obveščen, da tam ne prebiva stalno, uvede postopek za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča. Ta postopek uvede tudi v primeru, da se je posameznik za stalno odselil z območja Republike Slovenije, ali da nima prijavljenega stalnega prebivališča, čeprav v Republiki Sloveniji dejansko živi.

Pristojni organ je dolžan uvesti postopek za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča na zahtevo lokalne skupnosti na območju katere je posameznik prijavil stalno prebivališče, ali na območju katere dejansko živi.

V primeru, ko se v postopku ugotovi, da posameznik dejansko stalno prebiva na območju drugega pristojnega organa, se ugotavljanje stalnega prebivališča odstopi pristojnemu organu, na območju katerega posameznik stalno prebiva.

Če posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča, po določbah tega zakona pa ga tudi ni mogoče prijaviti, se za njegovo stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer dobiva pomoč v materialni obliki, če na območju pristojnega organa tudi dejansko živi. Pristojni organ mora pred prijavo stalnega prebivališča pridobiti pisno soglasje organa ali organizacije, ki posamezniku daje pomoč. Če organ ali organizacija ne da pisnega soglasja, pristojni organ posameznika stalno prijavi na naslovu tistega organa ali organizacije, ki je posamezniku dal zadnji pomoč. Organi in organizacije, ki posamezniku nudijo pomoč, morajo pri prijavi stalnega prebivališča sodelovati s pristojnim organom.

Pristojni organ mora obvestiti organ oziroma organizacijo o prijavi stalnega prebivališča posameznika iz prejšnjega odstavka na njegovem naslovu.

Na podlagi dokončne odločbe, s katero pristojni organ ugotovi dejansko stalno prebivališče posameznika, vpiše v register stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče, oziroma odjavi stalno prebivališče v primeru stalne odselitve z območja Republike Slovenije. Dokončna odločba velja kot potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča.

Če pristojni organ v postopku ne more ugotoviti, kje posameznik dejansko prebiva in po določbi četrtega odstavka tega člena ne more prijaviti njegovega stalnega prebivališča, na podlagi dokončne odločbe posameznika iz registra stalnega prebivalstva izbriše".

Vedite, da niste nikoli dolžni plačevati za drugega, ne glede na to, ali je vaš oče, mati, brat ali sestra. Vedno imate lahko ugovor tretjega. Upniki pa seveda pošiljajo opomine, položnice, obvestila na edini naslov, ki ga imajo.

 

 

 

28.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog