Vprašanja - Upravne enoteUporabno dovoljenje - v kateri fazi se ga pridobi?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, kupujemo polovico dvojčka, zgrajenega do III "podaljšane" faze, plin, elektrika, voda pripeljani do hiše. Hišo imamo namen dokončati v lastni režiji. Investitor trdi, da je za pridobitev uporabnega dovoljenja, potrebna finalizacija hiše in da ga v trenutnem stanju (III. faza) še ni mogoče pridobiti. Zanima me, do katere faze mora biti objekt končan, da se lahko pridobi upor. dovoljenje (npr.: elektrika napeljana po hiši, položena keramika,...) ali pa se ga lahko pridobi že v tej III. fazi.

(Blaž)


ODGOVOR:

Invstitor ima prav. Objekt mora biti dokončan, da se lahko zahteva uporabno dovoljenje v skladu z 89.čl. ZGO-1 in izdelan v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.

Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, po končanem tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

19.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog