Novice - Pravice potrošnikov

novica

Okrogla miza na nepremičninskem posvetu: stanje je zaskrbljujoče

Objavljeno dne 15.11.2007

Prvi dan 18. tradicionalnega posveta Država, državljani, stanovanja – Poslovanje z nepremičninami se je zaključil s polemično okroglo mizo, ki jo je vodila Vida Petrovčič, na njej pa so sodelovali mag. Janez Frelih (GZS ZPN), Primož Pirc (SSRS), Dubravko Ranilovič (Gospodarska zbornica Hrvaške) in mag. Božo Jašovič (član Sveta Banke Slovenije). Pogovor je tekel o stanju na nepremičninskem trgu pri nas in v prihodnje. Sodelujoči so se strinjali, da je stanje zaskrbljujoče.

Mag. Jašovič je menil, da se pri nas slabša dostopnost nepremičnin, zaradi visoke rasti cen. Glede na to, da se v svetu umirja rast cen, kar je posledica dvigovanja obrestnih mer, je pričakovati, da bo tudi pri nas prišlo do popravka cen navzdol, vendar ni mogoče napovedati kdaj. Pritrdil mu je Pirc, ki je povedal, da je ponudba stanovanj letos večja kot prejšnja leta. Veliko se gradi predvsem v Ljubljani in njeni okolici. Predvideva, da, ko bo število letno zgrajenih stanovanj v Ljubljani preseglo številko 1.500, se bo rast cen začela ustavljati. Glede na število novogradenj v letošnjem letu meni, da lahko prihodnje leto pričakujemo upočasnitev rasti cen. Sicer pa je prepričan, da si, z izjemo končnega kupca, nihče ne želi nižjih cen. Pri tem je izpostavil predvsem banke in nepremičninske posrednike.

Del pogovora je tekel o delovanju Stanovanjskega sklada. Mag. Frelih je prepričan, da bi moral Sklad na trgu delovati kot enakovreden tržni subjekt, če se ukvarja z gradnjo in prodajo stanovanj, sicer pa bi se moral ukvarjati z gradnjo neprofitnih stanovanj. Pirc je v odgovor postregel z informacijo, da se občine ne prijavljajo na razpise za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in, da Skladu ostajajo sredstva za ta namen. Razlog za to vidi v ekonomskem pogledu občin, saj se jim, s finančnega vidika, neprofitna stanovanja ne splačajo. Občine celo želijo prodati obstoječa stanovanja. Podoben trend je zaslediti tudi v Nemčiji in Franciji.

Ranilovič je postregel s podatkom, da je do 31. oktobra 2007 zaključilo postopek nakupa nepremičnin na Hrvaškem 218 Slovencev, v postopku pa jih je bilo še 208. Hrvaška sicer nima večjih težav z nakupi nepremičnin s strani tujcev, čeprav se je v javnosti ustvarila drugačna slika. Glede na to, da tujci večinoma kupujejo počitniška stanovanja, Hrvatje niso prikrajšani, država pa je sprejela tudi več ukrepov, ki preprečujejo razprodajo nepremičnin, ki so pomembne za prebivalstvo (kmetijska zemljišča, kmetije). Največ problematičnih nepremičnin se je razprodalo tujcem s prodajo podjetij. Ranilovič obžaluje, da Slovenci že prej niso mogli kupovati nepremičnin na Hrvaškem. Sicer pa sedaj cene nepremičnin v glavnem stagnirajo, prihaja pa tudi do njihove polarizacije. Banke imajo težave, saj so preveč zadolžene, to pa vpliva na dostopnost kreditov.

Del pogovora je tekel tudi o odprtju našega trga nepremičninskih storitev drugim članicam EU. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je konkurenca dobrodošla, da pa do večjih sprememb ne bo prišlo, ker ima država določene vzvode, s katerimi bo preprečevala delovanje tujcev pri nas.

Besedilo in fotografiji: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog