Vprašanja - Pravice potrošnikovVpis etažne lastnine

VPRAŠANJE:

3. odstavek 74. člena ZZK pravi, da lahko predlog za vpis etažne lastnine vloži kupec. Stroške vpisa nosi investitor gradnje stavbe. - Kdo v tem primeru predloži etažni načrt, saj ga kupec v tem primeru nima. Ali ga je dolžan kupec poskrbeti (za svoje stroške) za izdelavo etažnega načrta, če želi vpisati etažno lastnino? Kaj se zgodi v primeru, da je v tem postopku ugotovljeno, da je trgovsko poslovno stanovanjski objekt ni zgrajen skladno s projektno dokumentacijo, na osnovi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar kupec tega pred nakupom ni vedel?

(K.K.)


ODGOVOR:

Etažni načrt predloži investotor – oz. ta ga predloži vam. Če mu rečete, da ga potrebujete za vpis v ZK, bi ga moral predložiti. Bistvo kupoprodajne pogodbe je namreč v tem, da kupec pridobi neko stvar tako, da lahko z njo prosto razpolaga. Če stanovanje ni vpisano v ZK, potem ne more z njim prosto razpolagati. Predložitev etažnega načrta je zato nujna. Še pravilneje bi bilo, če investitor vpiše stanovanja v ZK, potem pa vi zgolj na podlagi prodajne pogodbe prepišete stanovanje nase. To lahko od njih zahtevate. Glede neskladnosti gradbenega dovoljenja in dejanskega stanja pa lahko rečemo, da gre za črno gradnjo (v tistem delu, ki se ne sklada. Ta del je torej potrebno legalizirati (pridobiti lokacijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo in nato gradbeno dovoljenje (samo za ta del). Če kupec tega ni vedel, gre za skrito napako, ki jo lahko reklamirate (znižanje kupnine, odprava napake...)

30.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog