Vprašanja - Pravice potrošnikovNapačna kvadratura stanovanja v prodajni pogodbi, ki jo je predložila agencija

VPRAŠANJE:

V začetku leta smo s posredništvom priznane nepremičninaske agencije kupili stanovanje v bloku, ki naj bi bilo veliko 79m2. Kupoprodajno pogodbo je sestavila agencija. Sedaj, ko bi morali stanovanje vpisati v zemljiško knjigo, se je izkazalo, da je stanovanje v resnici veliko le 77 m2, 2m2 pa predstavlja površina kleti. Ko smo bolje pogledali pogodbo, s katero je prodajalec našega stanovanja pred leti stanovanje odkupil po stanovanjskem zakonu, je v njej zapisano, da je v 79 kvadratih poleg stanovanja in lože (preračunane po faktorju) vštetih še 2m2 kleti. Agencija pa je v pogodbi, ki smo jo mi kasneje pri nakupu podpisali napisala, da je stanovanje veliko 79m2 in da k stanovanju še pripada klet. Čutimo se oškodovani, saj smo v resnici preplačali 2m2, kar ni zanemarljivo malo denarja, prav tako pa bomo lahko v zemljiško knjgo vpisali le 77m2, kar pomeni, da bomo pri prodaji stanovanja znova oškodovani. Poleg tega mislimo, da bi morala na to biti pozorna agencija, saj je bila pooblaščena (in tudi dobro plačana) za to, da nas opozori, kako veliko je v resnici stanovanje oz. da po ceni stanovanjskega m2 plačujemo klet, pa še pogodba je narobe sestavljena, saj je klet v njej zapisana posebej, stanovanjska površina pa je napačna. Zato nas zanima, kam in na koga se obrniti, da bi izterjali preveč plačana 2 m2? Je krivec agencija? Kaj naj naredimo, če agencija krivde nae bo priznala? Kakšen je postopek in ali nam pri tem lahko pomaga tudi kakšna nepremičninska zbornica? hvala za pomoč in nasvete! družina

(N.N.)


ODGOVOR:

Združenje za posredovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije povezuje praktično vsa podjetja in druge organizacije s tega področja. Člani se z podpisom Kodeksa dobrih poslovnih običajev obvezujejo, da svojim strankam omogočijo kvalitetno uslugo pri realizaciji njihovih želja. Sestavni del kodeksa je tudi Katalog nalog, storitev in opravil, ki jih mora opraviti agencija, da je upravičena zaračunati provizijo. Višina provizije je torej odvisna od pogodbene vrednosti posredovane nepremičnine in sme znašati največ 4% od vrednosti posredovane nepremičnine, pod pogojem, da posrednik opravi vse s katalogom določene naloge, opravila in postopke.

Med te naloga spada tudi »ugotovitev neto in bruto površine nepremičnine (objekta) po etažah in funkcionalnega zemljišča«. Katalog določa, da se morata o opustitvi posameznih nalog, opravil ali postopkov, posrednik, kupec ali prodajalec predhodno dogovoriti. Ker agencija tega ni dogovorila in ni opravila vseh nalog, menimo da gre za očitno kršenje Kodeksa dobrih poslovnih običajev . Zato lahko sprožite spor pred GZS. Če pride do sporov v okviru GZS le te rešujejo na tri načine:

Za potrošnike pa je najprimernejši način, da se obrnejo na Komisijo za reševanje sporov.

11.01.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog